Domů Společné jmění manželů

Společné jmění manželů

Právo pro podnikatele

Jak sepsat předmanželskou smlouvu

Honza Mikulín 06. 09. 2019

Dnes se podíváme na zajímavý aspekt manželství – předmanželskou smlouvu, respektive na smlouvu mezi manželi, která upravuje společné jmění manželů. Jak ji sepsat a kdy se vlastně vyplatí? To se teď dozvíte! Pokud chcete jiný režim majetků Obecně lze říci,…

Právo pro podnikatele

Kdy mě může manžel vydědit?

Honza Mikulín 25. 01. 2019

V případě vypořádání svého majetku pro případ smrti, existuje vcelku velká volnost. Ten, kdo tedy činí toto právní jednání, si může vybrat, jak s majetkem naloží, a kdo od něj po smrti nic neuvidí. K tomu slouží i vydědění. Dnes se…

Pohldávky

Společné jmění manželů. Lze jej vyloučit?

Honza Mikulín 27. 12. 2018

Co manželé nabývají v době trvání jejich manželství je jejich spoluvlastnictvím. Majetek je jejich společně a nerozdílně. To je hlavní princip společného jmění manželů, jak jej definuje občanský zákoník. Existují ale situace, kdy je lepší si toto společné jmění…

Společné jmění

Jak je to se společným jměním manželů

Radek Štěpán 08. 06. 2017

Společné jmění manželů je pojem, který definuje i občanský zákoník. Obecně řečeno jde o veškerý majetek, který manželé nabyli po dobu svého manželství a patří tak oběma manželům stejně. Samozřejmě,…