Superdávka: Nárok bude mít ten, kdo projde majetkovým testem a nepřesáhne limit na účtu

Marian Jurečka

Už delší dobu se hovoří o sloučení několika dávek do jedné. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo v tomto směru reformu. Velkou novinkou bude majetkový test. O co se jedná? Kdo bude mít nárok na dávku?

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravilo reformu sociálních dávek. Jedná se o sloučení aktuálních čtyř do jedné. Mezi novinky patří tzv. majetkový test. Kdo bude mít nárok na dávku a za jakých podmínek?

Superdávka neboli zjednodušení systému

Dle Ministerstva práce a sociálních věcí má úprava sociálních dávek snížit riziko chudoby u zranitelných skupin a současně motivovat ke zlepšení majetkové situace vlastními silami ty, kteří nespadají do rizikové skupiny, jakožto jim nic nebrání ve zlepšení svého majetkového stavu. Finanční podpora má být poskytnuta jen těm, kteří ji opravdu potřebují.

Zároveň má zajistit jednodušší administrativu. O novou sociální dávku, která tak sloučí čtyři do jedné, se bude žádat prostřednictvím jedné žádosti. Jedná se o příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Jednotná dávka, která je v médiích prezentována jako tzv. superdávka, se bude nazývat dávka státní sociální pomoci (DSSP). Účinnost reformy je navrhovaná na červenec příštího roku.

DSSP bude obsahovat čtyři složky

Dávka státní sociální pomoci bude mít čtyři složky. Pracovní bonus, dítě, bydlení a živobytí. Pracovní bonus je novinkou. Jako jediná složka nemůže stát samostatně. Odráží snahu rodiny o vlastní zapojení do pracovního procesu. Pokud některý z členů rodiny bude znevýhodněný, například bude mít zdravotní postižení, nebude po něm vyžadována pracovní aktivita. Obdobné to má být i s rodinami seniorů. Pracovní bonus má podporovat a motivovat rodiny, které pracují a snaží se tak svou situaci vlastním úsilím zlepšit.

Novinkou bude majetkový test

V rámci žádosti o DSSP bude tzv. majetkový test. Bude se skládat z nemovitosti, motorové a finanční složky. Na dávku nebude mít nárok ta domácnost, která má, nebo měla v období jednoho roku před podáním žádosti ve vlastnictví stavbu pro bydlení. Za stavbu se považuje i bytová jednotka či stavba pro rodinnou rekreaci. Budou zde však i jisté výjimky, tj. rodina se stavbou využívající ke svému bydlení, jakožto bude tolerována jedna další nemovitost pro bydlení, a to v průběhu tří let od podání žádosti o dávku či od nabytí jejího vlastnictví. Jako majetek se bude posuzovat i motorové vozidlo v počtu na osobu, nejvýše dvě na jednu domácnost.

Podmínkou bude stav hotovosti na účtu

Součástí majetkového testu bude rovněž kontrola finančních prostředků, které má domácnost na bankovních účtech i v hotovosti. Maximální povolený limit pro nárok na dávku se bude odvíjet od počtu členů v domácnosti. Za peněžní prostředky se nebudou považovat finanční produkty podporované státem, jako například důchodové či stavební spoření.

Zdroj:  https://www.finance.cz/550401-maximalne-200-tisic-nasporeno-uspory-nova-davka/

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/marian-jurecka-reforma-socialnich-davek-slouceni-meziresortni-rizeni-dopracovani.A240404_125110_domaci_mls

Náhledové foto: Marian Jurečka Twitter