Studium LL.M. jako příležitost pro právníky i manažery

Profesní titul LL.M. (Master of Laws) se v České republice hojně rozšiřuje zejména v posledních 5 let. Zatímco předtím bylo manažerské profesní studium doménou téměř studií Master of Business Adninistration (MBA), a titul LL.M: znali jen právníci, nyní si tento profesní program získává stále větší oblibu nejen u právníků samotných, ale i u manažerů a majitelů firem. Studium totiž není uzavřeno neprávníkům, ale jako skutečné profesní studium umožňuje vzdělání v oblasti práva i jim. V přednáškové místnosti se tak mísí advokáti i majitelé firem, a lektor klade důraz na sblížení těchto dvou světů tak, aby si každá z těchto odlišných skupin odnesla z přednášky co nejvíce doplňujících se informací. Intelektuální průnik těchto svou světů a informační přinos je zajímavý pro každého z posluchačů a všem přináší rozšíření obzorů a řadu nových „aha-momentů“.

Neprávníci se nemusí bát, že by programu nabytém zejména právními předměty nestačili, neboť seminární práce, které se ke každému z předmětů píší, mohou koncipovat jako případné studie (case studies) přímo ze své vlastní praxe. Neočekává se od nich tedy precizní právní analýza, které je samozřejmě spíše doménou právníků, ale uplatnění a aplikace vlastních manažerských zkušeností. A to je to, oč při studiu LL.M. běží.

Diplom a certifikát IES

Při volbě školy, na které budete LL.M. studovat, vybírejte pečlivě takový typ studia, jehož výsledkem je diplom z prověřené školy, která se může pochlubit počtem úspěšných absolventů a referencí. Diplom z neznámé školy, za kterou stojí například jen jedna fyzická osoba, nemá u firem valný zvuk a může jeho držitelům přinést zklamání. Profesní školou, která má v České republice dlouhou a úspěšnou tradici, je Ústav práva a právní vědy, o.p.s., který nabízí programy LL.M. již před 15 let a jímž prošly stovky úspěšných absolventů.

Kvalitní lektorský tým

Důležitý pro Vaše finální rozhodnutí, kde LL.M. studovat, nechť je i lektorský tým zajišťující výuku, který by měl zahrnovat škálu odborníků s akademickou výbavou i zkušenostmi z praxe. Studium je pro časově vytížené manažery a právníky, takže jej můžete absolvovat online, anebo v kombinované formě, při které navštěvujete tematická setkání s lektory, kteří Vám předávají svoje know-how z vlastní práví nebo manažerské praxe. Živá setkání s lektory a ostatními studenty umožňuje přímo sdílet vlastní zkušenosti, nebo je čerpat od ostatních. Víkendové termíny studentům umožňují účastnit se výuky bez omezení jejich pracovních povinností.

Výuka probíhá v češtině, pouze zájemci, kteří si zvolili studijní program LL.M. International Privat Law and Management, studují v anglickém jazyce.

Aktuální nabídka LL.M. programů

Velmi důležitou roli při výběru školy hraje odborný záběr a nabídka studijních specializací tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům zájemců z různých oborů. Obecným mezinárodním trendem MBA vzdělávání jsou MBA specializace pro různé typy profesí. Studenty již dávno neuspokojuje pouze nabídka obecných manažerských programů. Vyhledávány jsou specializace, které zohledňují nároky profesí z oblasti školství zdravotnictví, veřejné správy a dalších. Tyto specializace jsou schopny nabídnout a vyučovat na úrovni pouze kvalitní školy.

Na Ústavu práva a právní vědy je možno vybírat z více než třiceti manažerských programů a specializací. Mezi nejžádanější specializace patří MBA Management, MBA Leadership, MBA Management ve zdravotnictví, LL.M. Korporátní právo – správa a řízení společnosti a MSc. Management, jež umožňuje sestavit si výukový plán předmětů dle vlastních požadavků.

V aktuální nabídce programů na Ústavu práva a právní vědy jsou osvědčené vzdělávací programy LL.M. Korporátní právo (řízení a správa podniku), LL.M. Arbitrážní právo, LL.M. Public Law (Veřejné právo), LL.M. Ústavní právo a politologie a LL.M. Mezinárodní právo a obchod. Každý z těchto programů prošel praktickou zkouškou své užitečnosti a reálného přínosu od stovek absolventů. Můžete se o tom přesvědčit i Vy.

Zvýhodněná cena studia

Zajímáte-li se o LL.M., věřte, že Ústav práva a právní vědy se stal za dobu své více než 20 let trvající existence etalonem v oboru. Nyní můžete navíc využít zvýhodněné školné a navštívit pravidelný Den otevřených dveří, na kterém se seznámí s výukovým zázemím i vedením školy.

Další informace a novinky najdete na www.ustavprava.cz.

Náhledové foto: ustavprava.cz

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.