Domů Společné jmění manželů

Společné jmění manželů

Právo

Prodej věcí ve výlučném vlastnictví – zisk může být součástí SJM

Honza Mikulín 20. 06. 2021

Pokud jste manželé, vzniká mezi vámi a vaším protějškem takzvané společné jmění manželů. Neupravíte-li si jej předmanželskou smlouvou jinak, pak obecně platí (s některými výjimkami), že to, co nabude jeden z manželů nebo manželé oba za doby manželství, spadá do společného…

Smlouva

Výhody (před)manželské smlouvy

Honza Mikulín 27. 03. 2021

Pokud váháte zda máte uzavřít se svým protějškem předmanželskou smlouvu (či za doby trvání manželskou smlouvu), určitě je dobré uvědomit si všechny výhody i nevýhody. Zejména se dnes zaměříme na to, z jakých důvodů se nejčastěji tyto smlouvy využívají. Také si…

Oddlužení manželů

Co potřebujete vědět o předmanželské smlouvě

Honza Mikulín 17. 10. 2020

Dnes se podíváme na jeden institut rodinného práva, a sice na takzvanou předmanželskou či manželskou smlouvu. Co vše o ní potřebujete vědět? Kdy ji potřebujete a proč je pro snoubence či manžele výhodná? Proč smlouvu uzavřít Pokud uzavíráte sňatek, gratulujeme…

Rozvod

Jak s vypořádat společné jmění manželů

Honza Mikulín 21. 08. 2020

SJM neboli společné jmění manželů. Soubor takového jmění, které spadá do společného vlastnictví obou manželů. po rozvodu si však musíte tyto majetkové poměry vypořádat, jelikož SJM zaniká zánikem manželství. Jak postupovat v řízení o vypořádání SJM? To si dnes řekneme! Pokus…

dluhy

Které dluhy nepatří do společného jmění manželů

Honza Mikulín 08. 06. 2020

Uzavření manželství má pro jeho aktéry mnoho následků. Samozřejmě ty citové a rodinné. Vedle nich ale také ty právní. Vzniká totiž společné jmění manželů. To ve zkratce znamená takový majetkový režim může a ženy, kdy každý nabývají majetek i závazky…

Svatba

Předmanželská smlouva: Ujednat lze spoustu věcí

Honza Mikulín 26. 09. 2019

Předmanželská smlouva přichází vhod v mnoha situacích, kdy si chtějí snoubenci nebo již manželé uspořádat své majetkové vztahy a poměry. Na tento institut soukromého práva se dnes společně zblízka podíváme. Co vše lze v předmanželské smlouvě ujednat? A kdy se nejvíce hodí?…

Právo pro podnikatele

Jak sepsat předmanželskou smlouvu

Honza Mikulín 06. 09. 2019

Dnes se podíváme na zajímavý aspekt manželství – předmanželskou smlouvu, respektive na smlouvu mezi manželi, která upravuje společné jmění manželů. Jak ji sepsat a kdy se vlastně vyplatí? To se teď dozvíte! Pokud chcete jiný režim majetků Obecně lze říci,…

Právo pro podnikatele

Kdy mě může manžel vydědit?

Honza Mikulín 25. 01. 2019

V případě vypořádání svého majetku pro případ smrti, existuje vcelku velká volnost. Ten, kdo tedy činí toto právní jednání, si může vybrat, jak s majetkem naloží, a kdo od něj po smrti nic neuvidí. K tomu slouží i vydědění. Dnes se…

Pohldávky

Společné jmění manželů. Lze jej vyloučit?

Honza Mikulín 27. 12. 2018

Co manželé nabývají v době trvání jejich manželství je jejich spoluvlastnictvím. Majetek je jejich společně a nerozdílně. To je hlavní princip společného jmění manželů, jak jej definuje občanský zákoník. Existují ale situace, kdy je lepší si toto společné jmění…

Společné jmění

Jak je to se společným jměním manželů

Radek Štěpán 08. 06. 2017

Společné jmění manželů je pojem, který definuje i občanský zákoník. Obecně řečeno jde o veškerý majetek, který manželé nabyli po dobu svého manželství a patří tak oběma manželům stejně. Samozřejmě,…