Domů Společné jmění manželů

Společné jmění manželů

Kdy odpovídáte za dluhy manžela

Radek Štěpán 17. 04. 2023

V manželství vzniká společné jmění manželů. V takovém případě jsou součástí tohoto společného jmění také dluhy, byť jsou přejaty jen jedním manželem. Vše má však své podmínky, a proto se dnes podíváme na pravidla, dle kterých odpovídá i druhý manžel za dluhy,…

právo

K čemu je předmanželská smlouva a kdy ji sepsat

Honza Mikulín 22. 10. 2022

Předmanželská smlouva je dnes pojem známý i široké veřejnosti. My se dnes podíváme na to, kdy je tato předmanželská smlouva výhodná, kdy se snoubencům vyplatí a co vše vlastně může upravovat. Co může smlouva upravovat Předmanželská smlouva je sice používaný…

Jak se bránit, když je manžel v exekuci

Honza Mikulín 30. 06. 2022

Exekuce není radostnou chvílí pro nikoho, může však zasáhnout i osoby, které se k dluhům nezavázaly. Často jde například o manžele, kdy dluh patří do společného jmění manželů. Existuje však pár institutů, jak se manžel povinného v exekučním řízení může bránit. Kdy…

dluhy

Které dluhy jsou pro manžele společné

Honza Mikulín 29. 06. 2022

Uzavření manželství s sebou nese mnoho věcí, které jsou mimo jiné i právně důležité a relevantní. Jednou z nejdůležitějších věcí je určitě vznik společného jmění manželů. V důsledku něj (není-li mezi manželi stanoveno jinak) dochází k tomu, že dluh jednoho je i dluhem druhého,…

Právo

Prodej věcí ve výlučném vlastnictví – zisk může být součástí SJM

Honza Mikulín 20. 06. 2021

Pokud jste manželé, vzniká mezi vámi a vaším protějškem takzvané společné jmění manželů. Neupravíte-li si jej předmanželskou smlouvou jinak, pak obecně platí (s některými výjimkami), že to, co nabude jeden z manželů nebo manželé oba za doby manželství, spadá do společného…

Smlouva

Výhody (před)manželské smlouvy

Honza Mikulín 27. 03. 2021

Pokud váháte zda máte uzavřít se svým protějškem předmanželskou smlouvu (či za doby trvání manželskou smlouvu), určitě je dobré uvědomit si všechny výhody i nevýhody. Zejména se dnes zaměříme na to, z jakých důvodů se nejčastěji tyto smlouvy využívají. Také si…

Oddlužení manželů

Co potřebujete vědět o předmanželské smlouvě

Honza Mikulín 17. 10. 2020

Dnes se podíváme na jeden institut rodinného práva, a sice na takzvanou předmanželskou či manželskou smlouvu. Co vše o ní potřebujete vědět? Kdy ji potřebujete a proč je pro snoubence či manžele výhodná? Proč smlouvu uzavřít Pokud uzavíráte sňatek, gratulujeme…

Rozvod

Jak s vypořádat společné jmění manželů

Honza Mikulín 21. 08. 2020

SJM neboli společné jmění manželů. Soubor takového jmění, které spadá do společného vlastnictví obou manželů. po rozvodu si však musíte tyto majetkové poměry vypořádat, jelikož SJM zaniká zánikem manželství. Jak postupovat v řízení o vypořádání SJM? To si dnes řekneme! Pokus…

dluhy

Které dluhy nepatří do společného jmění manželů

Honza Mikulín 08. 06. 2020

Uzavření manželství má pro jeho aktéry mnoho následků. Samozřejmě ty citové a rodinné. Vedle nich ale také ty právní. Vzniká totiž společné jmění manželů. To ve zkratce znamená takový majetkový režim může a ženy, kdy každý nabývají majetek i závazky…

Svatba

Předmanželská smlouva: Ujednat lze spoustu věcí

Honza Mikulín 26. 09. 2019

Předmanželská smlouva přichází vhod v mnoha situacích, kdy si chtějí snoubenci nebo již manželé uspořádat své majetkové vztahy a poměry. Na tento institut soukromého práva se dnes společně zblízka podíváme. Co vše lze v předmanželské smlouvě ujednat? A kdy se nejvíce hodí?…