Společné jmění

Jak je to se společným jměním manželů

Společné jmění manželů je pojem, který definuje i občanský zákoník. Obecně řečeno jde o veškerý majetek, který manželé nabyli po dobu svého manželství a patří tak oběma manželům stejně. Samozřejmě, že i v tomto institutu existují různé háčky a výjimky. Pojďte se dozvědět, jak společné jmění manželů funguje a s čím je potřeba počítat.

Co do SJM patří

Tento společný majetek vzniká v den uzavření manželství. Trvá celou dobu trvání onoho manželství a zaniká samozřejmě v den, kdy zaniká toto manželství. Základní vymezení je tedy jasné. Výjimka se týká jen těch manželství, ve kterých na jednoho z manželů probíhá konkurz. V tomto případě vzniká SJM až ve chvíli, kdy tento konkurz skončí. A co do tohoto společného jmění manželů patří? Je to prosté! Veškerý majetek, který byl v době trvání manželství nabyt jedním, druhým nebo oběma z páru. Jde tedy o všechny získané příjmy, odměny, odstupné, honoráře nebo prémie. Patří sem, ale také příjmy z majetku, které vlastnil manžel ještě před uzavřením sňatku. Může jít například o nájem nemovitostí a tak podobně.

Společný majetek, ale i závazky

Možná překvapivý pro vás bude fakt, že společné jmění manželů zahrnuje i společné závazky. Tedy například dluhy. Občanský zákoník totiž například upravuje, že v SJM není jen dům, ale například i hypotéka na tuto nemovitost. Další zajímavou situací je například když jeden z manželů začne podnikat a stane se například společníkem v s.r.o. nebo v.o.s.,… V takovém případě podíl partnera zahrnuje celé SJM, ale druhý partner nemá žádné pravomoci v řízení firmy nebo dělby zisku, které by plynulo z tohoto podílu.

Co není společné jmění

Vše co nabude váš protějšek během manželství, ale nesmíte počítat do svého společného jmění. Do těchto věcí, movitého a nemovitého majetku rozhodně nepatří například příjmy získané jedním z manželů dědictvím. Dále také SJM nezahrnuje věci či majetek získaný darem a do společného majetku také nepočítejte věci každodenní nutné potřeby. Takže i kartáček zůstává po rozvodu jeho! Dále nemá druhý partner nárok například na věci pořízené z peněz, které byly prokazatelně naspořeny či vlastněny ještě před manželstvím.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *