Mobil jako soukromý majetek: Učitel ho žákovi dlouhodobě zabavit nesmí a pravidla se dají ohýbat

Mobil

Mobilní telefon má dnes prakticky každý. U dětí je logicky také jakousi samozřejmostí. Jeho používání mohou a nemusejí regulovat rodiče. Problém nastává v momentu, kdy si dítě nosí mobilní telefon do školy a používá ho. Pochopitelně se pak dostává do sporu s učitelem. Jeho práva jsou ale minimální. Dítěti může mobilní telefon zabavit, ale jen na dobu nezbytně nutnou, tedy většinou na zbytek vyučovací hodiny, což je fakticky tristně málo. Jde ale podobně jako i v případech jiných předmětů, které se do školy rozhodně nehodí, o soukromý majetek dítěte. To si je svých práv na rozdíl od povinností v dnešní době maximálně vědomo.   

Odebrat mobil žákovi na delší dobu je protiprávní

Jestliže by učitel žákovi zabavil mobilní telefon na delší dobu než na onu hodinu, pak by tak zasahoval do práva na soukromí podle § 86 občanského zákoníku a vlastnického práva žáka podle § 1011 a násl. občanského zákoníku, více než je skutečně nezbytné. Je přitom jedno, za jakým účelem žák mobilní telefon používal. Jinými slovy, učitelé jsou často z hlediska zabavování mobilních telefonů bezradní.

Ředitel školy stanoví pravidla, není ale úplně pánem situace

Ano, je to právě ředitel školy, který by měl prostřednictvím pravidel uvedených ve školním řádu používání mobilních telefonů regulovat. Žák pochopitelně nesmí během vyučování telefonovat, posílat zprávy nebo používat internet či fotoaparát. Samotné omezení používání mobilů souvisí s právem žáka na vzdělání. Zajímavý je § 21 odst. 1 písm. a) školského zákona. Podle něj se předpokládá, že žák nebude při vyučování rušen. Vše souvisí také s povinností žáků řádně se vzdělávat, v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) školského zákona. Pozor je třeba dát také na ochranu osobnosti, respektive soukromí, podle § 81 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Používání mobilů o přestávkách je legální

Je to tak, mimo vzdělávací proces by žáci mobilní telefony používat mohli. Nesmí být ale narušeno právo ostatních. Nemohou nikoho bez souhlasu natáčet a podobně. Bez důvodu mobilní telefon zabavit nelze. Není myslitelné, že by žáci ráno telefon odevzdali a odpoledne si ho po skončení výuky vzali. Prevence v tomto ohledu nefunguje.

Přesná pravidla nejsou a volný přístup se nemusí vyplatit

Pokud dítě používá mobilní telefon jen tak, že se dívá o přestávce na internet, neměl by nastat problém. Jestliže ale někoho natáčí, potíže nastanou velmi rychle. Otázkou zůstává, zdali je schopen učitel takovéto jednání rychle eliminovat. Z praxe je třeba říct, že je to neskutečně složité, ne-li nemožné. I proto je vhodnější, když žáci mobil používat prostě nesmí.

Spolupráce s rodiči jako alfa i omega

Samozřejmě, pokud by rodiče podepsali, že děti telefony do školy nosit nesmí a budou jim dlouhodoběji zabaveny, problém by to asi nebyl. Všichni rodiče by tak ale určitě neučinili. Vždy by se našly nějaké výjimky. Kdyby ale žáci vydrželi bez telefonů celé ráno, rozhodně by jim to neuškodilo. Argumentace tím, že musí komunikovat s rodiči je lichá. Když se totiž něco stane, škola neprodleně zákonné zástupce informuje telefonicky.

Buďme na děti psi, vyplatí se to

Současná benevolence ve školství a moc v rukou rodičů je tristním obrazem současné společnosti. Nejde jen o mobilní telefony. Výsledkem jsou čím dál tím méně samostatní jedinci, kteří ze základních škol vychází. Přesná a maximálně přísná pravidla ve školách bohužel chybí, čímž ve finále trpí celá společnost. Dříve, když jsem byl ve škole já, tedy v 80. letech minulého století, to fungovalo. Mobily sice neexistovaly, ale blbosti učitelé běžně nenávratně zabavovali. Nikdo si nedovolil nic říct.

Zdroje info: Autor, sociální síť X, https://skav.cz/wp-content/uploads/2019/01/Stanovisko-ČŠI-k-regulaci-mobilních-telefonů-ve-školách-16.1.2019-RP.pdf

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.