Právo pro podnikatele

Jak sepsat předmanželskou smlouvu

Dnes se podíváme na zajímavý aspekt manželství – předmanželskou smlouvu, respektive na smlouvu mezi manželi, která upravuje společné jmění manželů. Jak ji sepsat a kdy se vlastně vyplatí? To se teď dozvíte!

Pokud chcete jiný režim majetků

Obecně lze říci, že předmanželská smlouva se vyplatí těm, kteří nemají zájem na tom, aby jejich majetek byl v společném jmění manželů. Dále se to vyplatí tehdy, pokud existují obavy, že by mohl být protějšek v dluzích. Před svatbou si tak snoubenci sjednávají jiný režim jejich majetků než takový, který stanovuje občanský zákoník. Jediné, co však musí vždy zůstat v takzvaném společném jmění manželů je společné vybavení domácnosti. Platí tedy, že společné jmění manželů lze zúžit, nelze jej však mezi manželi úplně vyloučit.

Kdykoli za dobu manželství

Smlouvu lze uzavřít však nejen před svatbou, ale i v celé době trvání manželství. Účinnost smlouvy nastává okamžikem uzavření sňatku, lze si však sjednat i okamžik pozdější. Nelze však uzavřít smlouvu o režimu majetků již v průběhu manželství se zpětnými účinky. Účinky mohou být vždy jen do budoucnosti.

V písemné podobě

Jediná forma, která je pro tuto smlouvu občanským zákoníkem povolená, je ta písemná. Musí jít také o veřejnou listinu. Co to znamená? Smlouva musí být ověřena notářským zápisem. Bude-li minimálně jeden z manželů chtít v průběhu trvání manželství smlouvu změnit, musí se dohodnout s protějškem, vznikl-li by sport, musí rozhodnout soud. Lze si také do předmanželské smlouvy sjednat kuriózní formuli, že společné jmění manželů vzniká až v okamžiku zániku manželství. Při úmrtí nebo rozvodem. V praxi to znamená, že v průběhu soužití mohou oba nakládat se svými majetky odděleně a samostatně. Při zániku se však z jejich majetků stává jedno společné jmění manželů.Společné jmění manželů, Předmanželská smlouva, Sepsání předmanželské smlouvy, Manželství, Rozvod

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *