Společné jmění manželů. Lze jej vyloučit?

Pohldávky

Co manželé nabývají v době trvání jejich manželství je jejich spoluvlastnictvím. Majetek je jejich společně a nerozdílně. To je hlavní princip společného jmění manželů, jak jej definuje občanský zákoník. Existují ale situace, kdy je lepší si toto společné jmění rozdělit nebo úplně vyloučit. Pojďme se podívat na to, jak.

Co do SJM patří?

Obecně lze říci, že do společného jmění manželů spadá vše. Jde tedy o vydělané peníze, pořízené věci, jako je například dům, auto nebo třeba obrazy a zařízení domácnosti. Patří sem například i podíl v obchodní společnosti. Zásadně sem tedy patří vše, co není vyloučené. Mezi ty věci, které se do SJM nikdy počítat nebudou patří například to, co jeden manžel dostane darem (rozlišujte však svatební dar určen oběma manželům), zděděné věci, ani věci za zděděné peníze pořízené. Dále pak samozřejmě to, co nabyl jeden z manželů před uzavřením manželství a dále to, co si manželé ze SJM vyloučí.

Možnost předmanželské smlouvy

Vždy se však nemusíte řídit jen zákonným režimem. Ten vlastně slouží jen k situacím, kdy si strany neujednají něco jiného. Takzvanou předmanželskou smlouvou si mohou nastávající zvolit, co bude a co nebude spadat do SJM a jeho existenci tak fakticky vyloučit. Zvolí-li si snoubenci takovou cestu, může například platit, že každý z manželů bude odpovídat jen za své závazky. Jediné omezení, kterého musíte při sjednávání dbát, je to, že ujednání nesmí omezit schopnost manžela zabezpečit rodinu.

Náležitost smlouvy

Zákon přiznává takovýmto smlouvám formu veřejné listiny. V praxi to pro vás bude znamenat to, že budete muset smlouvu zhotovit a přinést k notářskému zápisu. Smlouva pak bude v Evidenci listin o manželském majetkovém režimu. Ta je neveřejná. Znamená to tedy pro vás to, že buď necháte vašeho právníka zhotovit smlouvu a ponesete ji k notáři k zápisu, nebo obě uděláte rovnou u něj v kanceláři. Ten si bude samozřejmě účtovat vyhláškou stanovený poplatek, který v tomto případě činí 1000 Kč.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.