Návrh zákona: Jak se chce stát zbavit akcionářů ČEZu

Energie

Vláda projednávala návrh zákona, kterým se mění zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, jenž by měl mít enormní vliv na společnost ČEZ, která je z více jak poloviny vlastněna státem. O co jde? Stát si připravuje půdu pro zbavení se minoritních akcionářů, a tedy k faktické změně společnosti na čistě „státní“ (resp. se 100 % účastní pouze státu).

Množina o jednom prvku?

Právě touto otázkou zakončuje svůj komentář na facebookovém profilu právník a člen Legislativní rady vlády Petr Bezouška. Bezouška 26. ledna tohoto roku na svém facebookovém profilu informoval o návrhu, který na legislativní radě projednávali. Vláda totiž chce přijmout pravidlo, dle kterého by mělo být snadnější rozdělit strategicky důležitou akciovou společnost. Návrh zákona nehovoří o ČEZu, ale o akciové společnosti, v níž je stát většinovým akcionářem, jejíž akcie byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a která je subjektem kritické infrastruktury dle zákona o krizových situacích. To však dle Bezoušky představuje množinu o jednom prvku. Takový definice je totiž ušitá na míru právě společnosti ČEZ.

V čem pravidlo spočívá

Jak teda novela zní? Nazývá nový paragraf § 311 zákona o přeměnách jako Zvláštní ustanovení o rozdělení akciové společnosti strategického zájmu. Ke schválení rozdělení společnosti ČEZ, a tedy k zániku účasti menšinových akcionářů, má dle novely stačit pouze 85 % hlasů akcionářů, kteří jsou přítomni na valné hromadě a valná hromada je při tomto hlasování usnášeníschopní, pokud se sejdou akcionáři držící akcie o účetní hodnotě, která představuje alespoň dvě třetiny základního kapitálu společnosti.

Co může znamenat taková změna?

Již nedávno se hovořilo z úst vládních činitelů či dokonce přímo z úst premiéra Petra Fialy (ODS) o transformaci ČEZu a o to, že se na tuto transformaci připravují patřičné krok. Ve hře je oddělení jedné části ČEZu od druhé, tím by vznikla společnost vlastněna jen státem. Co to může znamenat pro akcie? Z dlouhodobého hlediska jde například dle analytiků Fio Banky o podpůrný krok pro akcie ČEZu. Do budoucna to může znamenat příznivou ziskovost a vyšší dividendy. Z krátkodobého hlediska to však může snížit hodnotu akcií, kdy jen samotné výroky premiéra o transformaci měly za následek pokles ceny akcií. Pokud by novela prošla, krátkodobě s to na ceně těchto cenných papírů může odrazit.

Zdroj: https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/277612-cez-pravnik-bezouska-upozornil-na-navrh-zakona-kterym-by-stat-mohl-prosadit-rozdeleni-spolecnosti, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-ocima-byznysu-jadernou-budoucnost-zajisti-jen-statni-cez-ale-jak-vystipat-male-akcionare-222850#utm_source=twitter&utm_medium=sharebt&utm_campaign=bottom

Náhledové foto: Pixabay