Rodina

Otcovská dovolená 2018 – kdo může žádat?

Otcovská dovolená je pro mnohé zajímavou a lákavou novinkou ve světě systému sociálních dávek. Toto volno by rádo využila většina otců po porodu své partnerky a narození jejich nové ratolesti. Kdo však může o takové volno a jeho finanční nahrazení žádat? Jaké jsou podmínky, a kdo na dávku mán nárok?

Pro plátce pojištění

Nárok na otcovskou není automatický. U zaměstnanců s tím nebude problém, jelikož za ně zaměstnavatel odvádí nemocenské pojištění. Pokud jste tedy zaměstnán nezáleží ani na délce předchozí účasti v pojištění, máte nárok na otcovskou. U podnikatelů je to složitější. Ti, kteří pojištění platit nemusí a jen dobrovolně se k němu hlásí, mohou otcovskou čerpat až po minimálně tříměsíčním placení. Navíc nemohou skončit s účastí ihned po nástupu na otcovskou.

Nárok na týdenní volno

Nástup si určuje sama osoba, která se rozhodne tohoto nároku využít. Vždy však maximálně do šesti týdnů od narození ratolesti. Stát tuto dávku vyplácí zpětně, a to v rozsahu sedmi kalendářních dnů. Jde tedy o nárok na týdenní kompenzaci, přičemž se počítají jak víkendy, tak svátky. Tato lhůta platí i pro případy, kdy se vám narodilo více dětí najednou. V praxi tedy hlavně jde-li o dvojčata nebo vícerčata. Stále máte nárok na jeden týden. Navíc pokud pracujete na směny, musíte mít alespoň v jednom dni, ve kterém pobíráte otcovskou, mít naplánovanou směnu.

Pro všechny otce

Tento nárok je pro všechny otce. Tedy pro ty, kteří jsou zapsáni v rodném listu a zároveň se o dítě starají. V určitých případech mají nárok i nebiologičtí otcové. Tedy například adoptivní rodiče nebo jde-li o pěstounskou péči. V situacích musí být splněno, že člověk převezme dítě do péče, která nahrazuje péči rodičovskou. V takových případech můžete čerpat dávku do 6 týdnů od převzetí dítěte, přičemž nemusí být přímo novorozenec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *