Rozvod – kdy se vás týká výživné na manžela?

Společné jmění

Výživné na děti známe. Při vašem rozvodu však může nastat situace, kdy výživné může požadovat i jeden z manželů. Rozhodne-li tak soud, bude muset druhý jeho výživné hradit. Nejedná se o příliš častou situaci, avšak můžeme se podívat na varianty, při níž je takový scénář aktuální.

Pokud se manželé nedohodnou

Samozřejmě, že manželé se na výživném mohou dohodnout mimosoudně. Je-li tomu tak, po ujednání nastává plnění a není většího problému. Ten nastává ve chvíli, kdy se na výživném nedomluví – zpravidla a povahy věci nesouhlasí ten, kdož má výživné platit. V tom případě není jiné cesty než rozhodnout spor soudní cestou. Ten, kdo výživné potřebuje může navrhnout, aby o výživném rozhodl soud. A kdy vlastně má manžel nárok na vyživovací povinnost od druhého? Když není schopný sám se živit a tato neschopnost způsobena v souvislosti s manželstvím jest.

Soud stanovuje výživné přiměřeně

Pokud již tedy bude soud rozhodovat vaši záležitost ohledně výživného, neočekávejte horentní sumy. Soud vždy rozhoduje přiměřeně okolnostem. Ohled se bere hlavně na zdravotní stav, věk a majetkové poměry obou manželů. Výživné může také stanovit na dobu určitou či neurčitou.

Výživné ze smlouvy

Pokud novomanželé uzavřou manželskou majetkovou smlouvu neboli předmanželskou smlouvu, pak si mohou výživné dohodnout v rámci tohoto aktu. Píše se ve formě veřejné listiny a potvrzuje ji notář. V takovém případě jde tedy o výživné v rámci manželství, i když lze uzavřít i smlouvu před rozvodem o výživném po rozvodu. To opět ulehčí práci soudu. V takovém případě jen u soudu předložíte tuto smlouvu a soud vás bez problémů rozvede. Pokud máte děti, jejich osud ještě předtím určí opatrovnický soud.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.