Správný postup reklamace zboží

Nákupní koš

Určitě se vám již nesčetněkrát stalo, že zboží či výrobek, který jste si pořídili, byl vadný a po nějaké době jste jej museli u prodávajícího reklamovat. O reklamaci a jejím procesu koluje mnoho mýtů a polopravd, přičemž se často dle nich řídí obě strany, tedy jak kupující, tak prodávající. Dnes si řekneme, jak by reklamace měla správně probíhat.

Rozlišujme reklamaci a vrácení zboží

První je dobré si uvědomit, zda zboží vracíte nebo reklamujete. Pro další postup je to totiž stěžejní. Reklamací je uplatnění vašeho nároku, který vám plyne ze zákona či z kupní smlouvy a vzniká vadou plnění (poskytovaného zboží). Reklamace se tedy vyřizuje tak, že prodávající zboží přijme k napravení vadného zboží. Naopak vrácení zboží je odstoupení od kupní smlouvy. Chcete tedy vrátit zboží a získat zpět své peníze.

Kdy zboží reklamovat nejde

Pokud chcete reklamovat vadné zboží, nesmí jít o případy, u kterých zákon vylučuje nárok na reklamaci. Jde o případy, kdy jde o vadu, pro kterou byl výrobek zlevněn nebo na kterou byl kupující upozorněn. Dále o vadu, který je způsobená obvyklým užíváním či přímým jednáním kupujícího. Dále nelze uplatňovat reklamaci, pokud to vyplývá z povahy věci (například již uplynula životnost zboží).

Lhůta pro uplatnění reklamace

Zákon stanovuje minimální lhůtu, do které lze uplatnit své nároky, je-li zboží vadné. Reklamovat jej tedy můžete (minimálně) do 24 měsíců od zakoupení u nového spotřebního zboží a do 12 měsíců od koupě, jde-li o zboží použité. Pokud vám prodávající garantuje delší lhůtu, platí delší. Zkrátit ji však nelze. Pokud se vada u zboží vyskytne do 6 měsíců od předání, má se za to, že jde o vadu, která zde byla již při převzetí a v takových případech je tedy reklamace nejjednodušší.

Záruční list či účtenku nepotřebujete

Často si lidé myslí, že bez účtenky nelze dané zboží reklamovat. To však není pravda. Kupující musí při reklamaci pouze doložit, že zboží zakoupil v daný den u konkrétního prodejce. To lze doložit i například výpisem z účtu, fotkou účtenky nebo třeba i svědectvím.

Úspěšná reklamace jen s originálním obalem

Někdy vám může prodávající říci, že reklamaci přijme jen v originálním obale a se vším příslušenstvím zboží. Tento požadavek však nemá oporu v zákoně a nemůže na něm tedy trvat. Při reklamaci zákazník žádnou takovou povinnost totiž nemá.

Do jaké doby musí být reklamace vyřízená

O reklamaci by měl prodávající rozhodnout do tří pracovních dní. Na zpracování reklamace má pak prodávající 30 dní. Pokud není tento časový požadavek splněn, může zákazník odstoupit od smlouvy – tedy můžete chtít vrátit vámi zaplacenou kupní cenu.

Zdroj: https://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/688798/jak-spravne-reklamovat-nebo-vratit-zbozi.html
Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.