Důchod

Pracující důchodci – máte nárok na vyšší penze!

Důchodci, kteří podnikají nebo pracují i v důchodovém věku mají nárok na vyšší pobírané důchody. Mohou zažádat o nový výpočet důchodu a pobíranou částku tak zvýšit. Týká se to důchodců, kteří pracovali či podnikali po 31. prosinci roku 2009 a zároveň v té době již byli důchodci.  

Koho se zvýšení týká a koho ne?

Toto navýšení se může týkat již výše zmíněné množiny důchodců. Tedy pracujících důchodců, kteří pracovali po posledním dnu roku 2009. Jsou zde i skupiny, které se zvýšením jejich starobních důchodů počítat nemohou. Situace se netýká lidí, kteří v důchodu od roku 2010 pracovali formou brigád, kdy jejich práce byla prováděna na základě dohody o provedení práce. Při této smlouvě totiž neodvádíte a nepodílíte se na důchodovém pojištění a na zvýšení penze tak nárok nemáte. Nárok na zvýšený důchod vzniká den poté, co důchodce odpracoval potřebný 360. den.

O kolik si důchodci polepší

V minulém roce o toto zvýšení žádalo asi 73 tisíc penzistů. Požádali o přepočet starobního důchodu. V tomto roce je to ke květnu asi 13 tisíc takových osob. Otázkou tedy je – s kolika penězi navíc mohou důchodci počítat. Samozřejmě, že je to individuální, jelikož se důchod vyměřuje ze základu, který je důchodci přiznán. Obecně však můžeme říci, že důchodci, který při pobírání starobního důchodu pracuje, se zvyšuje jeho důchod asi o 0,4 procent z jeho vypočítaného vyměřovacího základu za každých 360 dní jeho výdělečné činnosti. Ať již závislé, tak nezávislé.

Co se do 360 odpracovaných dní nezapočítává?

Každý z dní, ve kterých jste zaměstnán, se však do odpracovaných dní nezapočítává. Potřebujete minimálně 360 odpracovaných dní. Jde o kalendářní dny, kdy pracujete. Do těchto dní se nezapočítává neplacené volno, absence, která nebyla omluvena a pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *