Kdo všechno může získat bankovní licenci

Mohlo by se zdát, že v poslední době se s nově vzniklými bankovními subjekty roztrhl pytel. Jakoby získání bankovní licence nebyl žádný problém. Ale opak je pravdou. Bankovnictví je jedním z nejvíce regulovaných oborů na finančních trzích. Pro získání bankovní licence je potřeba splnit řadu podmínek, které jsou uvedeny v zákoně o bankách (konkrétně se jedná o Zákon číslo 21 / 1992 Sb., o bankách, paragraf 4).

O udělení licence rozhoduje ČNB

Žádost o udělení licence se předkládá České národní bance, a také Česká národní banka je tím subjektem, který o udělení licence rozhoduje. Žádost o udělení licence může podat fyzická i právnická osoba.

Co taková žádost obsahuje?

Každá žádost, která má skončit přidělením licence, musí obsahovat určité údaje. Mezi ně patří návrhy stanov, údaje o zakladatelích, výčet činností, obchodní plán na dobu tří let, záměry banky, informace o organizaci banky, managementu, technické předpoklady.

Výše kapitálu

Další důležitou podmínkou je minimální výše kapitálu, která musí činit 500 000 000 Kč. Kapitál musí být tvořen pouze peněžitými vklady.

Stanovisko orgánu dohledu členského státu

Před tím, než ČNB vydá rozhodnutí o získání licence, může požádat o stanovisko orgán dohledu členského státu EU vykonávající dohled. Činí tak v případě, že se jedná o žádost zahraničního subjektu. Bankovní dohled mateřské země musí vyjádřit souhlas s převzetím odpovědnosti za vypořádání aktiv a závazků pobočky v jiném státě.

Zakladatelé banky a vedoucí pracovníci musí mít čistý trestní rejstřík

Toto si ČNB ověřuje prostřednictvím výpisu z evidence Rejstříku trestů. Je oprávněna si takový opis pořídit v případě, že se jedná o osoby, které mají být zakladateli banky nebo které mají být vedoucími zaměstnanci banky. Pokud byla osoba v jakékoli této funkci odsouzená za úmyslný trestný čin, nemůže na daných pozicích působit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *