Práce o svátcích: Jaká jsou práva zaměstnance a nárok na odměnu

pracovník

Státní svátky jsou pro mnohé znamením odpočinku a užití si volna. Avšak řada lidí musí přesto do práce. Na co má zaměstnanec nárok? Může odmítnout pracovat ve svátek? Kdy může zaměstnavatel nařídit práci ve státní svátek?

Těšíte se na svátek, jak si odpočinete, jenže zaměstnavatel po vás chce, abyste šli do práce? Kdy má právo vám nařídit práci ve státní svátek? Jaká práva máte coby zaměstnanec? Jak je to s odměnou?

Státní svátek a nárok na finanční odměnu

Pokud zaměstnanec nepracoval z důvodu, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, náleží mu náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku či jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku státního svátku.

Práva zaměstnavatele aneb kdy může nařídit práci ve svátek

Kdy vám může zaměstnavatel nařídit práci ve státní svátek? Jedná se zejména o práci v nepřetržitém provozu, při naléhavé opravné práci, inventurní a závěrkové práci. Rovněž se týká práce v dopravě, při práci potřebné při střežení objektů zaměstnavatele, jakožto i v rámci profese krmení a ošetřování zvířat apod.

A co když odmítnete práci ve státní svátek? Pokud by zaměstnanec odmítl nařízení zaměstnavatele v rámci práce ve státní svátek, tak se to může brát jako neomluvená absence, tzv. áčko. Což je hrubé porušení pracovní kázně. Eventuálně zaměstnavatel může neomluvenou absenci postihnout krácením řádné dovolené, a to v souladu s interní směrnicí o 1 až 3 dny.

Nárok zaměstnance při práci ve svátek

Jaká je kompenzace? Jedná se o příplatek za práci ve státní svátek. Týká se zaměstnance pracujícího o svátku, kdy mu tak náleží nárok na mzdu a speciální příplatek, jenž činí 100 % průměrného denního výdělku. Druhou variantou je náhradní placené volno, které se posuzuje jako výkon práce a počítá se do stanovené týdenní pracovní doby coby odpracovaná doba. Volno s náhradou průměrné mzdy za odpracovaný státní svátek musí být poskytnuto do 3 měsíců od odpracovaného svátku. Je možné se domluvit na jiném termínu, ale pouze po vzájemné dohodě zaměstnance a zaměstnavatele.

Státní svátek a práce na dohodu

Jak je to v případě práce na dohodu, tj. dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ)? Dle novely zákoníku práce je od září stanoveno, že osoba pracující na DPP nebo DPČ má právo na stejný druh kompenzace za práci vykonávanou ve svátek, a to jako zaměstnanec odměňovaný mzdou. Pracovníci na dohodu mají tak nárok na příplatek za svátek 100 % průměrného výdělku, nebo rovněž na náhradní placené volno za obdobných podmínek.

Zdroj: https://www.finance.cz/550456-na-co-mate-narok-pri-praci-o-svatku-co-se-zmenilo-u-pracovniku-na-dohodu/

https://www.pracomat.cz/poradna/zakonik-prace/108-zakonik-prace-cast-6-hlava-2.html

Náhledové foto: Pixabay