dodavatelské řetězce

japonsko2

Japonsko se zbavuje závislosti na Číně

Koronavirová pandemie spustila v mnoha evropských i mimoevropských zemích celospolečenskou diskusi o tom, zda by do budoucna nebylo moudré diverzifikovat dodavatele strategických…