Podnikatelský účet

Podnikatelský účet zdarma je reálnou adekvátní volbou

Uvažujete o zahájení soukromého podnikání? Důležité je neopomenout ani finanční záležitosti ohledně hospodaření s penězi a jejich prokazatelnost. V tomto směru je ideální podnikatelský účet. Kde a který účet je správnou alternativou? V čem tkví podstata podnikatelského účtu?

Důvodů pro zahájení podnikání může být mnoho. Pro někoho je řešením aktuální situace v případě ocitnutí se bez práce nebo potřeby být pánem svého času. Pro jiné výzvou zkusit něco nového. Risk je zisk, zvlášť v případě opatrnosti a dostatečné promyšlenosti. Každý začátek je těžký. Podnikání rozhodně nevyjímaje. Právě naopak…

Potenciální nástrahy při začátku podnikání

Prioritou je mít konkrétní vizi ohledně vašeho směru v rámci podnikání. Podstatné jsou i veškeré kroky ohledně přípravy na zahájení podnikání. Častým svízelem bývá, že je stanoven pouze konečný cíl na začátku podnikání, zatímco navazující důležité kroky jsou opomenuty. Jedná se o častou chybu, která vyvstane většinou již při začátku podnikání, kdy však už není vždy reálné operativně řešit dané problémy.

Je důležité mít na paměti, že později tento negativní dopad má následky v podobě nedokončené zakázky, ztráty klientely apod. A to vede nejen k neuhrazení pohledávky, ale až k možnému insolvenčnímu řízení.

Podstatné je vypracování hlavního finančního modelu. Dále je třeba mít podnikatelskou rozvahu. Důležitou záležitostí je také dostatečný kapitál pro začátek a zohlednění vynaložení finančních prostředků a jejich připsání na účet. Základ úspěchu spočívá rovněž i v umění řídit tok svých financí. Jedním z důležitých nástrojů ke snadnějšímu řízení je založení podnikatelského účtu.

Podnikatelský účet zdarma

Pro fyzické osoby sice není podnikatelský účet povinností, ale je ideální cestou ke snadnějšímu prokazování při žádosti o úvěr, pro vedení daňové evidence a při podání daňového přiznání. Rovněž je adekvátní variantou v případě kontroly z úřadu či z jakékoliv instituce. Podnikatelský účet usnadní hospodaření s penězi.

Podnikatelský účet poskytuje bezhotovostní transakce v České republice i v zahraničí, rovněž i transakce prostřednictvím platební karty nebo platbou u obchodníků. Dále hotovostní vklady i výběry u bankomatů či osobně na přepážce finanční společnosti. Mezi standardní operace náleží rovněž potenciální změna osob, které mohou mít oprávnění nakládat s podnikatelským účtem.

Založení podnikatelského účtu

Pro založení podnikatelského neboli firemního účtu je zapotřebí doklad opravňující k podnikání, tj. živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o registraci, tj. přihlášení na finančním úřadě jako osoba samostatně výdělečně činná.

K dispozici je i nabídka podnikatelského účtu určeného pro výkon svobodného povolání, který využijí například hudebníci, lékaři, architekti, soudní tlumočníci apod. Při založení podnikatelského účtu je většinou potřeba vložit i jistý peněžní vklad. Pro podnikající právnické osoby je podnikatelský účet povinností.

S ohledem na konkurenční rivalitu jsou k dispozici výhodnější podmínky. Neustále přibývají banky, které přichází na trh s novou či inovativní nabídkou. Díky tomu je v dnešní době zcela reálný podnikatelský účet zdarma, zatímco před pár lety tato záležitost byla jen ideou. Přibývají bankovní společnosti nabízející nejen účet bez poplatků za vedení, ale taktéž za běžné služby a transakce. A vše je bez nutnosti či omezení v rámci objemu peněžního obratu či počtu uskutečněných transakcí.

Výhody podnikatelského účtu aneb na co se zaměřit

Prioritou je výběr možnosti podnikatelského účtu zdarma. Mnohé bankovní subjekty poskytují kompletní servis, kdy v rámci standardní nabídky je vedení účtu bez poplatků v několika měnách. Stejně tak jsou zdarma tuzemské platby, kontokorent k účtu, podnikatelský úvěr, dále pro podnikatele mající obchod či e-shop platební terminál i platební brána.

Mezi kladné stránky podnikatelského účtu náleží maximální přehled ve financích, striktní oddělení od osobních peněžních prostředků. Netřeba asi ani více zdůrazňovat, že podnikatelský účet působí mnohem profesionálněji nejen při vykazování ohledně hospodaření při kontrole. Tím je dosaženo velmi snadné prokazatelnosti nejen pro finanční úřad. Mnohem snazší je i cesta k získání podnikatelského úvěru. Potenciální je také získání možnosti využít zdarma asistenční či právní službu.

Pozitivní je i možnost uplatnění nákladové položky z podnikatelského účtu do výdajů. To ve skutečnosti znamená příležitost – jestliže jsou náklady prokazovány na daňovém přiznání skutečné výdaje – jak využít veškeré položky z podnikatelského účtu. V rámci osobního účtu je toto nepřípustné. Celkově pro účetnictví je podnikatelský účet mnohem výhodnější alternativou, usnadní mnoho práce a pomůže předejít komplikacím.

Okamžitá transakce aneb business konto

Podnikatelský účet zdarma má další výhody nejen v podobě rychlé platební transakce kdykoliv a kdekoliv. Veškeré platby v České republice mezi bankami jsou provedeny bez jakéhokoliv prodlení, jsou zdarma i bez potenciálního expresního příplatku.

Podnikatelský účet zdarma je k dispozici i prostřednictvím internetového bankovnictví, také přes aplikaci v mobilním telefonu a tabletu. K dispozici je i nastavení informovanosti ohledně provedené operace prostřednictvím e-mailové či SMS zprávy.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *