Co dělat při dopravní nehodě?

Auto

Dopravní nehoda je něco, co se může stát každému z nás. Ať již jde o menší „ťukanec“ nebo velké neštěstí, vždy to má následky. V lepším případě jen ty finanční. Podíváme se na to, jak správně takovou nehodu řešit a co vše je důležité například z hlediska pojištění a náhrady škody. Shrňme si tedy tyto kroky pěkně přehledně, ať v tom není zmatek.

Kdy je nutné volat policii?

Nejprve se podíváme na problematiku policie. Kdy ji volat, a kdy nemusíme? Ze zákona je nutné, aby se policie volala vždy, když je škoda alespoň na některém z vozidel, které se nehody účastní, sto tisíc korun. Dalším případem je, když je zničena věc třetí osoby, která není účastníkem dopravní nehody. K tomuto případu si lze představit situaci, kdy při nehodě je porušen plot, dům nebo třeba veřejné osvětlení. Dále také pokud je buď zraněna nebo usmrcena osoba. Nebo také pokud účastníci nehody nemohou sami zabezpečit další plynulost provozu. Pokud se objeví nepříjemnosti, jako skutečnost, že jeden z řidičů nemá zelenou kartu nebo se vám nechce podepsat na záznam o dopravní nehodě, také volejte příslušníky státní policie. A naposledy vzpomeňme také případ, kdy máte podezření, že některý z účastníků nehody je od vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Vyplnění formuláře o dopravní nehodě

Dále je důležité vyplnit záznam o nehodě, Důležité je postavení aut po nehodě. Pokud ohrožují řidiče nebo je omezují, vyfoťte je a odstavte stranou. Pokud to nejde nebo to není nutné, čekejte na policii. Pro záznam se používá standardizovaný Evropský záznam o dopravní nehodě. Do takového záznamového formuláře zakreslete, jak došlo k nehodě. Pokud nesouhlasíte s výkladem nehody, nepodepisujte formulář a počkejte na policii.  Důležité také je dobře nafotit škodu a místo nehody.

Nahlášení pojišťovně

Teď jen stačí nahlásit nehodu pojišťovně. Pokud jste ji tedy zavinili. V takovém případě nahlašujete pojišťovně, u které máte povinné ručení. S nahlášením předáte i dokumentaci a nafocené obrázky z místa nehody. Vaše pojišťovna by pak měla kontaktovat druhou osobu (popřípadě všechny osoby nehody) a vše vyřídí. Pojišťovny nabízí mnoho způsobů, jak nahlášení provést. Ať již telefonem nebo písemně i online.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.