Kdy zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu

Práce

Způsobíte v práci jako zaměstnanec škodu? Pak je možné, že ji budete muset nahradit. Někdy jen do určité maximální výše, někdy zas celou. A že může jít o statisíce. Jaká jsou pravidla dle zákoníku práce?

Kdy obecně zaměstnanec za škodu odpovídá

Obecně odpovídá za škodu, kterou způsobí v práci zaměstnavateli, pokud způsobil škodu zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Musí být tedy splněny následující předpoklady:

  • porušení povinností zaměstnancem při výkonu práce či v přímé souvislosti s ním,
  • vznik škody,
  • příčinná souvislost mezi porušením pracovních povinností a vznikem škody,
  • zaměstnancovo zavinění.

Zaviněním se pak myslí to, že protiprávní jednání zaměstnance bylo způsobeno úmyslem nebo nedbalostí zaměstnance.

Způsobení schodku

Pokud byly zaměstnanci svěřeny hodnoty (nejčastěji peníze, zboží, součástky) a zaměstnanec způsobí škodu tím, že mu vznikne schodek v těchto svěřených hodnotách, pak odpovídá v celém rozsahu za vzniklou škodu. Zaměstnavatel dále nemá povinnost dlouze dokazovat vznik škody, stačí pouhý fakt, že byly hodnoty zaměstnanci věřeny, a tyto se ztratily. Výše uvedené však platí jen v případě, kdy při svěření těchto hodnot dojde mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem k uzavření dohody o odpovědnosti za tyto hodnoty. Ta musí být písemná. Zaměstnanec odpovídá také za ztrátu svěřených věcí. Pokud cena těchto věcí není větší jak 50 000 Kč, nevyžaduje se dohoda o odpovědnosti.

Způsobení škody při práci

Pokud zaměstnanec způsobí zaměstnavateli škodu při výkonu práce (při splnění výše uvedených předpokladů), pak sice odpovídá za tuto škodu, avšak je chráněn zákoníkem práce. Odpovídá (musí tedy uhradit zaměstnavateli) plnou výši škody, avšak ne více jako čtyřapůlnásobek průměrného měsíčního výdělku. Nikoli však v případech, kdy způsobí škodu úmyslně nebo pod vlivem návykových látek. Pak odpovídá v celém rozsahu.

Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a https://www.mesec.cz/clanky/kdy-je-zamestnanec-zodpovedny-za-skodu-zpusobenou-zamestnavateli/
Náhledové foto – Pixabay

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.