Kdo musí podat přehled o příjmech a výdajích

Každý rok je povinností všech podnikatelských subjektů podat daňové přiznání. Tím to ale pro některé podnikatele nekončí. Ti jsou totiž povinni podat také přehled o svých příjmech a výdajích, a to i tehdy, když si nic moc nevydělali. A rovnou ve dvou verzích – jednu odevzdají na Českou správu sociálního zabezpečení a druhou do zdravotní pojišťovny.

Kdo musí podat přehled o příjmech a výdajích?

Ať už jste vykázali zisk nebo ztrátu, pokud vlastníte živnostenský list (respektive výpis z něj), pak musíte tento přehled podat. V případě, že tak neučiníte, vystavujete se riziku pokuty, a to ve výši až 50 000 Kč – od každého z orgánů, kam musíte přehled dodat (tedy zdravotní pojišťovna a ČSSZ).

Přehled pro zdravotní pojišťovnu – termíny

Termínů, do kdy musíte přehled podat, existuje hned několik:

  • Standardně je to do jednoho měsíce ode dne, kdy mělo být podáno daňové přiznání (nejpozději tedy 2. května 2019).
  • Pokud nevznikla povinnost podat daňové přiznání, pak musí být přehled odevzdaný do 8. dubna 2019.
  • Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, přehled musí být podaný do 1. srpna 2019 s tím, že tato skutečnost musí být pojišťovně oznámena do 30. dubna 2019.

Jak se přehled odevzdává?

Každá zdravotní pojišťovna poskytuje formulář pro takový přehled na svých pobočkách nebo webových stránkách. Na webových stránkách vám postačí tento formulář vyplnit a odeslat online. Pak je potřeba do 8 dnů od podání přehledu případný nedoplatek na pojistném zaplatit (pozor, jako den úhrady se bere den, kdy je částka připsána na bankovní účet zdravotní pojišťovny).

Přehled pro ČSSZ – termíny

I zde existuje několik termínů:

  • Klasický termín je opět do jednoho měsíce ode dne, kdy mělo být podáno daňové přiznání (do 2. května 2019).
  • Pokud jste nemuseli podat daňové přiznání, pak přehled musíte odevzdat do 31. července 2019.
  • Pokud vaše daňové přiznání zpracovává poradce, pak musíte přehled odevzdat do 1. srpna 2019 (v případě, že jste o tom informovali správu sociálního zabezpečení do 30. dubna 2019.

Jak se přehled odevzdává?

Tiskopisy si můžete stáhnout na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo si je vyzvednout v papírové podobě na každé okresní správě sociálního zabezpečení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *