Akcie jako cenný papír

Akcie patří mezi cenné papíry – vyjadřuje tedy majetkový nárok svého vlastníka vůči tomu, kdo tento cenný papír vydal. Konkrétně akcie vyjadřuje právo akcionáře (tedy majitele akcií) podílet se na majetku, zisku, řízení i likvidačním zůstatku akciové společnosti. Právě akcie patří mezi nejrizikovější cenné papíry, protože akcionář může přijít o veškerý svůj majetek.

Akcie podle formy

Podle formy rozlišujeme dva druhy akcií: listinné a zaknihované. Většina akcií je dnes již v zaknihované podobě, které jsou vedeny jako záznam v počítači – konkrétně ve Středisku pro cenné papíry. Akcie v papírové podobě jsou fyzicky na papíře, a mají ochranné prvky (podobně jako peníze). Patří mezi ně ochranný plášť, kupónový arch a talon (poukázka na kupónový arch).

Akcie podle druhu

Podle druhu existují také dva druhy akcií: na jméno a na majitele, speciální akcie. Rozdíl mezi těmito dvěma akciemi je v tom, že zatímco akcie na jméno náleží pouze jednomu majiteli. Seznam těchto majitelů si vede každá akciová společnost (pokud se jedná o listinnou akcii, je jméno majitele uvedeno přímo na akcii). Převod akcie na jméno je složitější, lze jej provést rubopisem (indosamentem). Akcie na majitele, patří tomu, kdo ji zrovna drží. Tento druh akcie s může volně prodávat.

Speciální akcie

Mezi speciální akcie můžeme zařadit zaměstnanecké akcie nebo akcie prioritní. Zaměstnanecké akcie jsou akcie na jméno a je možné je převádět pouze mezi zaměstnanci. V rámci zaměstnaneckých akcií panuje myšlenka, že je-li příjem zaměstnance spojen s příjmem společnosti, pak se takový zaměstnanec bude snažit pracovat co nejlépe, aby zisk byl co největší. Zaměstnanecké akcie mohou ale tvořit maximálně 5 % celkové emise akcií firmy.

Prioritní akcie nesou svému majiteli přednostní právo na dividendu, popřípadě likvidační zůstatek. Majitel prioritní akcie se ale nepodílí na řízení firmy. Prioritní akcie mohou tvořit pouze 50 % emise akcií společnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *