Předčasný důchod: Jak je to s možností podnikání a přivýdělku

pracující

Řada lidí využila možnosti a odešla do předčasného důchodu za výhodnějších podmínek. Jak je to však s případným přivýdělkem? A je možné i v předčasném důchodu nadále podnikat?

Většina využila možnosti odchodu do důchodu za příznivějších podmínek. Někteří zvolili předčasnou penzi jako výhodné řešení, ať už díky ztrátě zaměstnání, ze zdravotních důvodů apod. Jenže co teď, když jste podnikali, je to možné i nadále? Jak je to s prací či případným přivýdělkem, když jste v předčasné penzi?

Práce v předčasném důchodu

Pakliže jste v předčasné penzi a pobíráte důchod, není možné vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění. Je možné vykonávat pouze takovou činnost, při které nevzniká povinnost z daného příjmu platit sociální pojištění. To platí až do dosažení klasického důchodového věku. Po jeho dosažení už neplatí žádné omezení a limity. Což znamená, že budete moci vykonávat jakoukoli práci i výdělečnou činnost zakládající se na pojištění.

Do té doby, tj. po celou dobu předčasné penze jste omezeni ohledně práce. V předčasném důchodu je možné si přivydělat zaměstnáním malého rozsahu. Jedná se tak o práci na dohodu o provedení činnosti s příjmem nižším než 4 000 Kč měsíčně a druhou možností je dohoda o provedení práce s měsíčním příjmem nižším než 10 000 Kč.

Předčasný důchod a podnikání

Podnikat můžete i v předčasném důchodu, má to zase své ale. Podnikání je možné, ale jen s takovými příjmy, které nezakládají účast na důchodovém pojištění. Aktuálně je možné pobírat předčasnou penzi a mít příjem za rok 2024 v případě, že hrubý zisk je nižší než 105 520 Kč.

Co dělat v případě, že chcete pracovat více

Chcete či potřebujete pracovat více? Je to možné, ale musíte tuto skutečnost nahlásit nejpozději do 8 dnů České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ta vám výplatu předčasného důchodu zastaví. Opět ji uvolní, až dosáhnete řádného důchodového věku, nebo ukončíte výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění. O to je však třeba znovu požádat ČSSZ.

Zdroj: https://www.finance.cz/541593-podnikani-v-predcasnem-duchodu/

https://www.podnikatel.cz/aktuality/lide-v-predcasnem-duchodu-maji-omezene-moznosti-privydelku/

Náhledové foto: Unsplash