Domů přehled příjmů a výdajů

přehled příjmů a výdajů

Případy, kdy se odevzdání přehledu nevyhnete

David Břach 17. 04. 2020

Osoby samostatně výdělečně činné samozřejmě dobře vědí, že každým rokem musejí podávat zdravotní pojišťovně přehled o svých příjmech a výdajích. Existují však také případy, kdy lidé na tuto povinnost bohužel zapomínají a zbytečně se tak vystavují riziku ohromných sankcí. Pokud…

Kdo musí podat přehled o příjmech a výdajích

Jana Hlaváčová 23. 06. 2019

Každý rok je povinností všech podnikatelských subjektů podat daňové přiznání. Tím to ale pro některé podnikatele nekončí. Ti jsou totiž povinni podat také přehled o svých příjmech a výdajích, a to i tehdy, když si nic moc nevydělali. A rovnou…