Právo

Jak spočítat náhradu za neplatnou výpověď

Pokud vám váš zaměstnanec dá výpověď, která se následně ukáže jako neplatná, a vy poté budete chtít být dále zaměstnáni na stávajícím pracovišti, máte nárok na náhradu škody za období, kdy se vedl spor o platnost vaší výpovědi. Dnes se podíváme na to, jak bývá vysoká a z čeho se vypočítává. Pojďme na to!

Z průměrné mzdy

V praxi může někdy ono vypočtení náhrady škody dělat problémy. Obecně platí, že se počítá z průměrného výdělku. Nelze tak jen vynásobit počet měsíců, za které se bude náhrada přiznávat, smluvně ujednanou mzdou či platem. Vždy se musí postupovat tak, že se stanový průměrný měsíční výdělek a dle něj se náhrada škody odvíjí.

Odlišení od odstupného

Náhrada těchto příjmů se pak týká období od neplatného rozvázání pracovního poměru, respektive ode dne oznámení této skutečnosti zaměstnanci až do doby, kdy vám váš zaměstnavatel opět umožní pracovat na dané pozici. Zákon pak hovoří o průměrném výdělku, jako o průměrném hrubém výdělku. Jde tedy o průměrný hodinový výdělek. Neplatí zde logika, která se používá například u odstupného, že průměrný výdělek znamená průměrný měsíční výdělek.

Vymáhejte hrubý výdělek

Může se stát, že zaměstnavatel vám váš nárok dobrovolně neuzná. V takovém případě vzniká další spor. Vzniká tedy spor kvůli nevyplacení náhrady mzdy i přes vaše vítězství ve sporu o neplatnost výpovědi. Opět tedy bude muset na řadu přijít soud, který svým rozhodnutím udá zaměstnavateli povinnost náhradu uhradit. Je tady však jeden důležitý aspekt. V žalobě požadujte nikoli čistý výdělek, ale hrubou výši výdělku. Nejvyšší soud České republiky již judikoval: „Zaměstnanci je možné přiznat čistou výši jen za dobu do 31. 12. 1992. Od 1. 1: 1993 se přiznává hrubá výše.“ V praxi to pak může znamenat problém, který může vyústit až v to, že budete část peněz vracet, pokud se stane, že dostanete víc, než na co máte nárok.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *