Jak šla historie s ekonomickými teoriemi

Ekonomie – věda jako každá jiná. V historii se vystřídalo nepřeberné množství vědeckých ekonomických teorií, a my se dnes podíváme na tři nejzákladnější, které ovlivňují naši dnešní ekonomiky. Výčet to však ani zdaleka není úplný.

Rakouská škola

První teorie vzešla z prostředí ekonomického myšlení v rámci takzvané rakouské školy. Šlo o myšlenky ekonomů vzniknuvší v 19. století zejména v dílech C. Mengera, F. von Wiesera a E. Böhm-Bawerka. Od jiných ekonomických teorií se odlišuje například tím, jakou metodologii používá. Vychází totiž ze zkoumání lidského jednání a využití logiky. Skeptická je naopak k statistickým nebo experimentálním metodám. V dnešní době je rakouská škola jakousi alternativou k ekonomickému mainstreamu takzvané neoklasické syntézy. Politicky jsou zastánci této školy většinou označovaní jako klasičtí liberálové a libertariáni.

(Neo)Keynesiánství

Určitě jste již někdy slyšeli o jednom z nejvýznamnějších moderní ekonomů. J. M. Keynesi. Je autorem slavné teorie, která ospravedlňuje zásahy státu, zejména při hospodářském poklesu a ovlivňování agregátní poptávky státem. Neokeynesiánci na Keynese navazují a jeho teorie ještě rozšiřují. Mezi významné neokeynesiánce bývá označován například J.-K. Galbraith, který tvořil teorii sociálního liberalismu. Dalším je například P. A. Samuelson

Monetarismus

Posledním představovaným směrem je tato ekonomická teorie, která zdůrazňuje význam měny a její samoregulace. Odmítá státní zásahy státu do ekonomiky a poprvé byl tento název použit v roce 1968 K. Brunnerem. Jde o liberální směr ekonomie a ve velké míře vychází z rakouské školy. V dnešní době jde o nejvlivnější neokonzervativní proud, který však v dnešní době mezi ekonomy slábne. Největší rozmach zažil v 70. a 80. letech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *