Evropa chce začít využívat svůj velmocenský potenciál

01_stezka

Prudký ekonomický růst Číny a z něj plynoucí její rostoucí politický vliv v různých částech světa působí starosti jak Spojeným státům, tak Evropě. Snaha o přetavení finančních a hospodářských prostředků, kterými Čína disponuje v míře vrchovaté, v politický vliv, je čím dál tím patrnější a západní politiky značně znervózňuje. Symbolem této snahy je potom čínský projekt tzv. Nové hedvábné stezky (někdy též Pás a stezka). Pod tímto pojmem se skrývá komplexní čínská obchodní strategie. Na tom, že tomuto nárůstu čínského vlivu je třeba čelit, panuje široká shoda. Evropa ale dosud svého obřího ekonomického potenciálu k tomuto účelu příliš nevyužívala, což by se nyní mělo změnit.

Alternativa k čínské cestě

Ministři zahraničí zemí Evropské unie se shodli na tom, že Evropa musí být aktivnější a nabídnout v globálním měřítku alternativu k čínské Hedvábné stezce. Evropa by tak měla začít realizovat velké infrastrukturní projekty ve všech částech světa, stejně jako to činí Čína. Podle německého ministra zahraničí jsou nářky nad rostoucím geopolitickým vlivem Číny zbytečné a je třeba se mu reálně postavit.

02_stezka

Foto: Pixabay

Evropa vs. Čína

Reálně by mohly mít nové projekty podobu železničních síti, přístavů, letišť apod. Jejich budování by mělo podnítit vzájemné obchodní vztahy s danými zeměmi a posílit v nich evropský politický vliv. Seznam potenciálních projektů a jejich přesnou podobu nyní musí rozpracovat Evropská komise.

Stejně tak bude muset komise přijít s konkrétním způsobem financování. Je zřejmé, že Evropská komise půjde především cestou stimulací soukromých investic. První reálné návrhy lze očekávat během jara příštího roku, mělo by rozhodně jít o projekty, které budou co nejvíce „vidět“.

Evropa se tak podle všeho hodlá konečně zapojit do zápasu velmocí a začít v tomto směru naplňovat svůj nesporný potenciál.

Náhledové foto: Pixabay

 

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.