01_duchod

Co potřebujete k žádosti o starobní důchod

Dnes se zaměříme na problematiku, která je vždy pro velké množství lidí aktuální. Jde totiž o odchod do starobního důchodu, tedy lépe řečeno jde o to, co tomuto odchodu předchází. Společně si totiž přehledně uvedeme, co všechno potřebujete k žádosti o starobní důchod. Pojďme tedy na to!

Kde žádost sepisovat

V České republice se všechny žádosti o starobní důchod řeší na okresních správách sociálního zabezpečení. V Praze jde o Pražskou správu sociálního zabezpečení a v Brně o Městskou správu sociálního zabezpečení. Právě na tyto pobočky se tedy vydejte. Pokud je žadatel neschopen dostavit se na pobočku, nebo třeba jen prostě nemůže, může za sebe poslat také zmocněnce s plnou mocí. V případech, kdy žadatel není ze zdravotních důvodů schopen žádat sám na správě sociálního zabezpečení, může za něj takto jednat jeho rodinný příslušník. V tomto případě se zastoupení ve formě plné moci dle občanského zákoníku nevyžaduje.

Jaké doklady s sebou přinést

Nyní se podíváme na doklady, které k žádosti o penzi potřebujete. U některých je jasné, že je musíte donést, na jiné však lze zapomenout. Jsou to občanský průkaz či u cizinců pas nebo povolení k pobytu, dále doklady o vaše studiu nebo učení (vezměte s sebou i doklady o nedokončeném vzdělání). Muži, kteří se ještě zúčastnili základní vojenské služby předloží také doklady o absolvování této povinnosti. Mezi doklady, ketré dokládají výchovu dětí se pak řadí rodné listy dětí, výpisy z matrik popřípadě jiné listiny (např. rozsudek soudu o osvojení). Tyto se však předkládají jen v případě, kdy je OSSZ nemůže ve svém systému nalézt. Dále také čestné prohlášení o výchově dětí.

Doklady ze zaměstnání

Dále musíte s sebou vzít také doklady, které se váží k vašemu zaměstnání. Jde tedy o potvrzení zaměstnavatele o vyplacených náhradách za ztrátu výdělku kvůli pracovnímu úrazu či nemoci z povolání, doklady o zaměstnání v cizině, evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání (to předkládá na výzvu OSSZ zaměstnavatel). Dále se předkládají dokumenty o vašem předchozím zaměstnání v případě, kdy v systému chybí některá doba pojištění. Daná doba se pak doloží například potvrzením zaměstnavatele, pracovní smlouvou či dokonce svědeckými výpověďmi.

Náhledové foto: Pixabay

 

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

2 komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *