Předmanželská smlouva: Ujednat lze spoustu věcí

Svatba

Předmanželská smlouva přichází vhod v mnoha situacích, kdy si chtějí snoubenci nebo již manželé uspořádat své majetkové vztahy a poměry. Na tento institut soukromého práva se dnes společně zblízka podíváme. Co vše lze v předmanželské smlouvě ujednat? A kdy se nejvíce hodí? Na to si odpovíme!

Co smlouva upravuje

Ustanovení smlouvy mezi snoubenci či manželi upravuje pouze majetek a peníze daných aktérů. Zúží se tedy společné jmění manželů, kdy se vyloučí věci, které do něj budou spadat. V tom nejzazším způsobu lze ujednat, že vše, co nabývá manžel nabývá jen pro sebe. Nikdy však společné jmění manželů nejde úplně vyloučit. Vždy do něj bude patřit například společné vybavení domácnosti. Jiné věci než majetkové poměry však manželská smlouva neupravuje. Například ustanovení o každodenní teplé večeři tak budou absolutně neplatné. Nebude na ně tedy brán zřetel již od počátku.

Kdy se smlouva vyplatí?

A kdy je vlastně vhodné takovou předmanželskou smlouvu uzavřít? Samozřejmě, že je důležité posuzovat vztah a situaci od situace. Navíc se musí oba partneři dohodnout. Zaprvé je tedy důležité, aby měli snoubenci stejný pohled na takové uspořádání svých majetkových práv. Obecně lze však říci, že je dobré takovou smlouvu mít vždy, když je jeden nebo oba majetkové poměry snoubenců problematické. Například mohou existovat nějaké dluhy či exekuce v minulosti. Stejně tak je to vhodné, když například jeden z manželů podniká a za svou obchodní společnost ručí svým majetkem.

Vždy je nutná návštěva notáře

V jakémkoli případě je jedno jisté – vždy potřebujete listinnou smlouvu ověřenou notářem. Tedy takzvaná forma veřejné listiny. Jinde, než v kanceláři notáře tak smlouvu neuzavřete. A na kolik taková smlouva u notáře vyjde? Pokud budete poměry řešit do detailů a konkrétností může to být více, za běžný majetkový režim bez konkrétností a specifik však zaplatíte 1 000 Kč bez DPH.

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.