Jak s vypořádat společné jmění manželů

Rozvod

SJM neboli společné jmění manželů. Soubor takového jmění, které spadá do společného vlastnictví obou manželů. po rozvodu si však musíte tyto majetkové poměry vypořádat, jelikož SJM zaniká zánikem manželství. Jak postupovat v řízení o vypořádání SJM? To si dnes řekneme!

Pokus o dohodu

Je jasné, že nejlepší možností je dohoda obou bývalých partnerů. Je také však jasné, že ne vždy to lze. Pokud máte však s exmanželem dobré vztahy, určitě se nejprve zkuste dohodnout. K takové dohodě potřebujete písemnou formu, je-li předmětem vypořádání i nemovitost či jiná věc, u které je vyžadována i písemná forma převodu vlastnického práva. Nemusí-li tedy mít taková dohoda písemnou formu, ale chcete-li nějaké potvrzení o vaší domluvě, požádejte manžela o vydání potvrzení vypořádání. Druhý manžel vám jej musí doručit. Vypořádání nesmí zasahovat do práv třetích osob. Například tedy vůči věřitelům je takovou dohodou nesmíte krátit v jejich právech.

Když to nejde „po dobrém“

Není-li, z jakéhokoli důvodu, možná dohoda bývalých manželů, musí přistoupit do věci soud. Jeden z bývalých manželů pak musí podat návrh k soudu. Řízení musí být zahájeno do tří let od zániku svazku. K takovému řízení je příslušný okresní soud, který rozhodl o rozvodu. Svůj návrh tak směřujte tam. Za návrh zaplatíte 2 000 Kč na soudním poplatku + 5 000 Kč za každou nemovitost a + 15 000 Kč za každý podnik či jeho složku, které jsou předmětem vypořádání SJM. Návrh pak musí obsahovat vámi navržené vypořádání.

Rozhodnutí soudu

Po počátku řízení je na soudu, aby ve vaší věci rozhodl a stanovil tedy, co dále náleží vám, co bývalému manželovi, popřípadě jiné majetkové režimy.  Soud však vždy má sledovat zásadu, že při vypořádávání SJM jsou podíly manželů stejné. Dále soud přihlédne k zájmům nezaopatřených dětí a také k tomu, kdo se jak zasloužil o nabytí toho či onoho majetku. Vaším návrhem není soud vázán, avšak pokud se oba manželé dohodnou, často vyhoví a nic nemění.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.