K čemu je předmanželská smlouva a kdy ji sepsat

právo

Předmanželská smlouva je dnes pojem známý i široké veřejnosti. My se dnes podíváme na to, kdy je tato předmanželská smlouva výhodná, kdy se snoubencům vyplatí a co vše vlastně může upravovat.

Co může smlouva upravovat

Předmanželská smlouva je sice používaný termín, zákon však zná smlouvu a úpravě budoucího majetkového režimu po svatbě. Primárně má tato smlouva určovat, v jakém rozsahu, kdy a zda vůbec vznikne společné jmění manželů, popřípadě, jak by se po skončení manželství mezi manžely vyrovnávalo. Manželé se tedy mohou dohodnout, že jen něco bude jejich společným jměním, či že dokonce nebude společného mezi nimi ničeho a budou nabývat majetek i dluhy jen vůči své osobě. Další ujednání však tato předmanželská smlouva obsahovat nemůže. Nemůže například stanovit výživné na děti při případném rozvodu. Omezuje se pouze na majetkový režim mezi snoubenci a manžely.

Kdy se předmanželská smlouva vyplatí

Nejdříve je na místě upozornit, že pakliže by nebyla ujednána smlouva mezi manžely o jiném režimu, platí, že téměř všechny dluhy, které na sebe bere jeden z manželů nebo oba společně, náleží do společného jmění manželů. To samé platí i s majetkem. Pakliže je pak například vymáhán dluh a jde o dluh společný (tj. patřící do společného jmění manželů), může být vymáhán vůči kterémukoli z manželů, jakožto i vůči oběma zároveň, a to i v rámci exekuce. Kdy se tedy vyplatí předmanželská smlouva? Když například jeden z manželů očekává vysoký majetek, či má vysoké dluhy, nebo se dá očekávat, že tyto nastanou. Stejně tak například, když jeden z manželů podniká a je zde vyšší riziko zadlužení se či insolvence a podobně.

Jaké režimy lze smlouvou zavést

Prvním možným režimem je režim oddělených jmění. Tedy každý z páru má svůj majetek i dluhy a v budoucnu je bude nabývat pro sebe. Pokud například koupíte byt společně, půjde o spoluvlastnictví určené podílem, nikoli o společné jmění manželů. Dále můžete v rámci smlouvy odložit vznik společného jmění až ke dni, kdy zanikne manželství. To znamená, že po dobu manželství máte oddělené majetky a až po případném rozvodu, vznikne SJM. Další možností je pak zúžení společného jmění. Dohodnete se, co zde bude a co nikoli, zpravidla půjde o méně položek než dle zákona. SJM lze i rozšířit.

Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/finance-kdy-se-vyplati-uzavrit-predmanzelskou-smlouvu-40286393, https://dostupnyadvokat.cz/blog/predmanzelska-smlouva

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.