Co potřebujete vědět o předmanželské smlouvě

Oddlužení manželů

Dnes se podíváme na jeden institut rodinného práva, a sice na takzvanou předmanželskou či manželskou smlouvu. Co vše o ní potřebujete vědět? Kdy ji potřebujete a proč je pro snoubence či manžele výhodná?

Proč smlouvu uzavřít

Pokud uzavíráte sňatek, gratulujeme a přejeme hodně štěstí. Měli byste však vědět i pár praktických věcí. Například to, že automaticky vznikne takzvané společné jmění manželů. Jakýkoli majetek (mimo zákonné výjimky), který alespoň jeden z manželů či oba dohromady nabydou, patří do společného vlastnictví obou manželů. Společné jsou však jak aktiva, tak pasiva, tedy dluhy. Proto je někdy výhodnější, upravit si vlastní režim majetkových poměrů právě (před)manželskou smlouvou, která se může značně odchýlit od zákonného režimu, který počítá s SJM.

Kdy se smlouva vyplatí

No a na které případy se předmanželská smlouva nejvíce hodí? Například v takových situacích, kdy již před sňatkem víte, že jeden z manželů má dluhy. Sice je nenabyl za čas trvání manželství, avšak penále a další sankce budou nabíhat celou dobu manželství. Dále také například v případech, kdy jeden z manželů začne podnikat (smlouvu lze uzavřít vždy do budoucnosti i za trvání manželství) a nechce vystavit druhého manžela rizikům spojeným s ručením za své podnikání. Posledním typickým případem je ten, kdy například manžel má našetřeno o něco více než druhý partner. Pokud se chystají k nákupu například bytu, bude pak tento byt ve SJM, bez ohledu an to, kdo při pořizování zaplatil více. Proto lze i pro tento případ uzavřít předmanželskou smlouvu.

Formální podmínky

Pokud se tedy již rozhodnete pro předmanželskou smlouvu, vězte, že ji můžete sepsat pouze za asistence notáře. Jen ten ji může sepsat. Sepsána musí být ve formě veřejné listiny. Notář vám následně vysvětlí, co bude mít podpis dohody za následky. Dalším požadavkem je uložení smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Toto je klíčové například, pokud proti vám bude vedeno exekuční řízení. Právě z tohoto zdroje se exekutor dozví, zda smí či nesmí, na základě vaší dohody s druhým partnerem, vykonávat exekuci i u vašeho manžela.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.