Prodej věcí ve výlučném vlastnictví – zisk může být součástí SJM

Právo

Pokud jste manželé, vzniká mezi vámi a vaším protějškem takzvané společné jmění manželů. Neupravíte-li si jej předmanželskou smlouvou jinak, pak obecně platí (s některými výjimkami), že to, co nabude jeden z manželů nebo manželé oba za doby manželství, spadá do společného jmění manželů (SJM), tedy jakéhosi bezpodílového spoluvlastnictví. Nyní se však začíná diskutovat nad tím, že i zisk z věcí ve výlučném vlastnictví, může být součástí SJM. Jak to?

Zdědíte dům a prodáte jej

Všeho, co nabudete za dob trvání manželství, nabýváte do SJM. To však neplatí vždy. Jednou z výjimek je například dědictví (kdy nedědíte, jako manželský pár, ale jen jako samostatná jedna osoba).  Zdědíte-li tedy například dům po svých rodičích, jde o vaše výlučné vlastnictví. Věc nespadá do SJM a nejde tedy o společné vlastnictví manželů. Problém však může nastat v případě, kdy za doby trvání manželství tento dům prodáte. Logicky by výtěžek z něj měl být opět vaším výlučným vlastnictvím. Občanský zákoník však zařazuje zisk za typický příjem, který spadá do SJM. Jak se tedy tento paradox vyřeší a čí peníze tedy nakonec budou? Obou či jen výlučného vlastníka?

Protichůdná ustanovení a výklady OZ

Problémem je právě, zda vyložit příjem kupní ceny za věc (například za prodej nemovitosti), jako zisk. Občanský zákoník totiž stanoví, že součástí SJM není to, co jeden z manželů nabyl právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví. Dle tohoto pravidla by šlo tedy konstatovat, že prodáte-li dům, který máte ve výlučném vlastnictví, kupní cena, kterou nabudete, bude opět jen vaše a do SJM nespadá. Poté však občanský zákoník dále upravuje, že součástí SJM je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. Jde tedy o to, zda je zisk kupní ceny z prodeje vlastní nemovitosti ziskem ve smyslu tohoto ustanovení. V praxi se pak setkáváme, že právě takový příjem jednoho z manželů je opravdu ziskem. V takovém případě by tedy opravdu šlo o součást SJM. Jiní však argumentují, že o zisk ve smyslu tohoto ustanovení nejde.

Půjde o rozhodování soudů v budoucnosti

Soud ještě podobný případ neřešil. Můžeme se tedy dohadovat, který výklad občanského zákoníku je platný, ale jistotu nám to nepřinese. V budoucnu tedy bude zajímavé sledovat, některý ze soudů bude tuto právní otázku řešit. V dohledné době se však nemusíme definitivní verdikt dozvědět i kdyby se do sporu dostaly právě zmíněné soudy. Jednotlivá rozhodnutí nižších soudů totiž nemusí znamenat řešení sporu. Pokud by však pár podobných případů došlo až k Nejvyššímu soudu či dokonce k Ústavnímu soudu s tím, že má být tato právní otázka vyřešena, pak by mohly tyto vyšší soudy rozhodnout závazně a nastolit tak judikaturu, která bude platná pro všechny nižší soudy.

 

 

Zdroj: TK AK Polverini Strnad
Náhledové foto – Pixabay

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.