Výhody (před)manželské smlouvy

Smlouva

Pokud váháte zda máte uzavřít se svým protějškem předmanželskou smlouvu (či za doby trvání manželskou smlouvu), určitě je dobré uvědomit si všechny výhody i nevýhody. Zejména se dnes zaměříme na to, z jakých důvodů se nejčastěji tyto smlouvy využívají. Také si zodpovíme, zda je dobré tuto smlouvu umístit do veřejného seznamu listin. Tak pojďme na to!

Vlastní režim společného jmění manželů

Ze zákona platí, že pokud se žena s mužem vezmou, pak mezi nimi od doby sňatku až do konce tohoto manželství existuje zvláštní majetkový režim. Ten se nazývá společné jmění manželů (často lze vidět zkratku SJM). V takovém společném jmění manželů jsou pak všechny majetková práva a povinnosti, která jeden či druhý nabyl za trvání manželství. To znamená, že jakékoli pasivum (dluhy, povinnosti) či aktivum (majetek, pohledávky), které nabyde jeden z manželů za doby trvání manželství je v tomto SJM. Toto SJM je pak jakýmsi bezpodílovým spoluvlastnictvím obou manželů. Od tohoto zákonného režimu, který upravuje občanský zákoník, se však lze odchýlit dohodou obou manželů před nebo za doby trvání manželství. Pro tento institut je vžitý pojem (před)manželská smlouva.

Důvody uzavření smlouvy

V takové smlouvě si lze ujednat, že manželé budou mít oddělená jmění (tedy každý nabývá jen pro sebe) či další jiné modifikace zákonného režimu SJM. Proč je výhodné takový smluvní režim mezi manžely založit. Důvodů může být hned několik. Například dluhy jednoho manžela a ochrana nedlužícího protějška, respektive jeho majetku. Dále může jít o případy, kdy se chcete vyvarovat případnému sporu při rozvodu. Pokud si vyloučíte společné SJM, pak nemusí takový spor vzniknout.

Zapsat smlouvu do veřejného seznamu

Manželskou smlouvu lze zapsat do veřejného seznamu listin. Jaké to má výhody? Učiníte-li tak, nemusíte již třetím osobám dokládat existenci této smlouvy. Například i exekutor si musí vždy před exekucí majetku jednoho z manželů prověřit, zda mezi manžely neexistuje manželská smlouva. Pokud ano, na majetku druhého z páru nesmí provést exekuci. To sice nesmí ani v případě, že smlouva není v seznamu, avšak v případě zapsání to exekutor zjistí co nejdříve.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.