Studna na vašem pozemku: Máte potřebná povolení?

01_studna

Dnes se budeme zabývat situací, kdy na pozemku máte studnu a tato zásobí alespoň z části vaši domácnost vodou. Kdy potřebujete povolení? A jak jej získat? Na to všechno se dnes podíváme. Pojďme na to!

Povolení k odběru podzemní vody

Studna sama o sobě neopravňuje jejího majitele, respektive majitele pozemku, k odběru podzemní vody. A to ani v případě, kdy jste zažádali a postavili studnu dle územního a stavebního povolení tak, jak předepisuje zákon. Na odběr podzemní vody ze studny totiž potřebujete samostatné správní rozhodnutí. Toto rozhodnutí je pak časově omezené. Co to pro vás jako vlastníka znamená? Odebíráte-li podzemní vodu, máte povinnost si sami hlídat, zda máte povolení a zda již nenastala doba konce jeho účinnosti. Neučiní-li tak vlastník, vystavuje se riziku udělení správní pokuty.

Kdy povolení není potřeba

Povolení k odběru podzemní vody je náležitostí, která je potřebná před kolaudací studny. Není však zákonem vyžadována ve specifických případech, a to v situacích, kdy je studna vybudovaný před rokem 1955. Je-li tomu tak, a je-li voda ze studny užívaná pouze pro vlastní potřebu majitele, povolení nepotřebujete. U novějších studen, tedy u studen vybudovaných od roku 1955 a dále již toto povolení k odběru podzemní vody potřebujete. Rozhoduje o něm vodoprávní úřad, který rozhodne i o době, na kterou se rozhodnutí vydává. Je tedy časově omezené. Vodoprávní úřad může stanovit i roční limit objemu odebírané vody. U rodinných domků to často bývá objem okolo 300 kubíků ročně.

Co k žádosti potřebujete

K žádosti o povolení odběru podzemní vody ze studně potřebujete následující věci. vyplníte formulář, který se nachází na webu příslušného vodoprávního úřadu –  „Žádost o povolení k odběru podzemních vod.“ Nutnými přílohami jsou mapa se zakreslením umístění studny, kopie katastrální mapy a vyznačením studny, hydrogeologických posudek, kopie stavebního a kolaudačního rozhodnutí vztahujícího se ke stavbě a užívání studny, rozhodnutí, stanoviska a vyjádření ostatních orgánů, vyžaduje-li to zákon a plná moc žadatele, pokud žádost podává zástupce.

Zdroj: https://zakra.cz/blog/legalizace-studny-aneb-povoleni-k-odberu-vody/, https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2768897-i-na-studni-je-treba-platny-stempl-povoleni-k-odberu-vody-je-casove-omezene
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.