Spalovací motory: 10 tisíc podpisů za jejich zachování

Benzín

Spolek JEDEME AUTEM dosáhl 10 tisíc podpisů pod peticí za zachování spalovacích motorů. Petice kritizuje plánovaný zákaz prodeje spalovacích motorů v EU v roce 2035, který by znamenal zásadní zásah do života řady občanů. 

Zákaz spalovacích motorů: rizika a příležitosti

Záměr Evropské unie zakázat prodej spalovacích motorů v roce 2035 vzbudil bouřlivou diskusi. Zastánci elektromobility vidí v tomto kroku jedinou možnost, jak snížit emise skleníkových plynů a ochránit životní prostředí. Zastánci spalovacích motorů však poukazují na řadu rizik, která by s sebou zákaz spalovacích motorů nesl.

Mezi hlavní argumenty zastánců spalovacích motorů patří:

  • Dostupnost aut: Zákaz prodeje spalovacích motorů by zásadně omezil dostupnost aut, což by ohrozilo svobodnou mobilitu všech občanů.
  • Závislost na Číně: Zákaz spalovacích motorů by znamenal zvýšení závislosti na dovozu elektromobilů z Číny.
  • Ekologická zátěž: Elektromobily nejsou zdaleka tak ekologické, jak se často tvrdí. V celém svém cyklu od výroby až k likvidaci znečišťují životní prostředí značným způsobem.
  • Destrukce automobilového průmyslu u nás: Ztráta desítek tisíc pracovních míst, zdražení zboží a služeb.

Předseda spolku Mojmír Mikuláš k současné situaci uvádí: „Naplánovaný zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035 by zásadně omezil dostupnost aut a tím ohrozil svobodnou mobilitu všech občanů. V roce 2026 je plánováno v EU ještě jedno hlasování o konci motorů na benzin a naftu. Proto stále vidíme prostor pro hájení zájmů občanů před ideologickým utopismem. Náš občanský tlak a sběr podpisů bude i nadále pokračovat.“

Mezi hlavní argumenty zastánců elektromobility patří:

  • Ekologie: Elektromobily jsou bezemisní, což je důležité pro ochranu životního prostředí.
  • Ekonomika: Elektromobily jsou v provozu levnější než spalovací motory.
  • Zdraví: Elektromobily jsou tišší než spalovací motory, což je prospěšné pro zdraví obyvatelstva.

Který názor je správný?

Oba názorové proudy mají své opodstatnění. Je jasné, že spalovací motory nejsou ideální z hlediska životního prostředí. Zároveň však nelze ignorovat ani řadu rizik, která by s sebou zákaz spalovacích motorů nesl.

Je tedy otázkou, jakým směrem se bude v budoucnu ubírat vývoj automobilové dopravy. Je možné, že se nakonec najde kompromisní řešení, které bude vyhovovat oběma stranám.

JEDEME AUTEM je spolek motoristů, který podporuje individuální automobilovou dopravu a rozvoj dopravní infrastruktury. Věnuje se otázkám plynulosti a bezpečnosti dopravy, předkládá návrhy státním a veřejným orgánům, organizuje kampaně a vzdělávací akce.

Zdroje info:https://www.jedemeautem.cz/o-nas,https://www.petice.com/spalovaci_motory_v_nasich_autech_chceme

Náhledové foto: Pixabay