Řešení pro boj s pandemií obezity a nadváhy? Ve hře je zavedení spotřební daně pro slazené nápoje

obezita

Za sladké nápoje si možná připlatíme, neboť vládní poradci navrhují zavedení spotřební daně místo zvýšení DPH. Je skutečným důvodem zájem o zdraví občanů? Jedná se o efektivní řešení, jak zajistit, aby lidé méně konzumovali sladké nápoje?

Nárůst osob potýkající se s nadváhou či obezitou je problémem, který se netýká jen ČR. Je to dáno životním stylem. Jsme více pohodlní, všude jezdíme autem. K tomu se mnozí stravují ve fast foodech. Zkrátka problém spočívá v tom, že máme větší příjem než výdaj. Je to v podstatě jednoduché a současně složité, když je takový nárůst lidí bojující s nadváhou. Pomohl by návrh vládních poradců, nebo je to jen opět řešení, jak získat další peníze do státního rozpočtu?

Řešení pro zastavení tloustnutí populace

Pokud by se zavedla spotřební daň na slazené nápoje, přineslo by to miliardové úspory zdravotních a sociálních nákladů, jakožto by to pomohlo snížit tloustnutí populace. Názor, který zastávají vládní poradci. Z tohoto důvodu přišli s návrhem na zavedení spotřební daně oproti zvýšení DPH v rámci konsolidačního balíčku. Poradci apelují tím, že v Evropské unii s největším podílem dospělé populace trpí nadváhou takřka 60 % osob. Argumentují tím, že nadváha a později obezita obyvatelstva se odráží ve výdajích státu do zdravotního systému, jakožto má i efekt na sociální systém a ekonomickou produktivitu.

Spotřební daň vs. DPH

Zavedení spotřební daně na slazené nápoje by bylo podle odborníků lepší variantou zdanění než v případě zvyšování DPH, se kterým počítá konsolidační balíček. Jenže úprava však platí pro všechny nealkoholické nápoje, tj. i ty neslazené. DPH více zdražuje dražší nápoje, což vede spotřebitele k výběru levnějších slazených nápojů, které jsou mnohdy ještě horší kvality. Zároveň výrobci nejsou motivováni ke snížení objemu cukru v nápojích.

Jak na možné zdanění cukru v nápojích

Národní ekonomická rada vlády (NERV) navrhuje, aby vláda přidala sladké nápoje na seznam výrobků, na které se vztahuje spotřební daň. Díky tomu by se tak mohlo docílit toho, že by byli výrobci motivování ke snižování obsahu cukru v nápojích a lidé by kvůli finanční úspoře kupovali méně slazených nápojů. Největší přínos a efekt vidí v řešení zavedení tzv. specificko-unitárního zdanění. To znamená, že čím vyšší je podíl cukru v nápoji, tím vyšší je zdanění nápoje. Různé sazby by byly podle koncentrace cukru v nápoji. Díky tomu by největší cenový dopad a následný propad pocítily levné produkty s vysokou koncentrací cukru.

Daň ze slazených nápojů ve světě

Spotřební daň na slazené nápoje celkově ve světě uplatňuje více než 50 zemí. Jen v Evropě je tato daň zavedena v zemích, jako jsou Finsko, Maďarsko, Anglie, Norsko, Chorvatsko, Belgie, Portugalsko, Estonsko, Irsko a nejnověji také Polsko.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/narode-tloustnes-ve-hre-je-moznost-jeste-vice-zdrazit-sladke-napoje-a-snizit-jim-obsah-cukru/

https://www.zdravezpravy.cz/2023/10/17/odbornici-volaji-po-spotrebni-dani-na-slazene-napoje/

Náhledové foto: Pixabay