Pes

Škoda způsobená psem. Odpovídá páníček

Podle občanského zákoníku, odpovídá páníček (vlastník) psa či jiného mazlíčka za škodu jím způsobenou. Proto je dobré toto vědět před pořízením takového zvířete do domácnosti. Poté to mějte na zřeteli celou dobu jeho žití s vámi.

Odpovědnost dle občanského zákoníku

Občanský zákoník jasné stanovuje odpovědnost vlastníka psa za škodu, kterou toto zvíře způsobí. Konkrétně toto ustanovení najdete v § 2933. Označení zní – škoda způsobená zvířetem. Pokud tedy takové zvíře způsobí škodu, je vlastník povinen škodu uhradit. Nehraje tedy roli, zda bylo zvíře pod jeho dohledem, nebo v inkriminovanou dobu byl v péči někoho jiného. Odpovědnost vlastníka za škodu se vztahuje i na případy, kdy se zvíře zaběhne či ztratí a udělá škodu bez vědomí vlastníka či jiné osoby. Jde tedy o absolutní bezpodmínečnou škodu. Okolnosti nebo příčiny nehrají roli.

Zvířata sloužící k výkonu povolání

Obecně tedy jde o vcelku přísné ustanovení, které vlastníka zavazuje uhrazovat všechnu škodu, kterou zvíře udělá. U zvířat, která vlastníkovi slouží k výkonu povolání nebo výdělečné činnosti však existuje zmírnění podmínek. Vlastník je v takových případech prost odpovědnosti, pokud prokáže, že při starání se o zvíře nezanedbal potřebnou pečlivost či prokáže, že škoda by vznikla i v případě, vynaložení dostatečné pečlivosti.  To samé se týká také zvířat, které pomáhají lidem se zdravotním postižením.

Jak odpovědnost řešit

Ač se to někomu může zdát zbytečné nebo nepříjemné, dobré je řešit tuto odpovědnost komerčním pojištěním. Jde totiž o velmi přísný režim, který nerozlišuje, zda jde o škodu, kterou můžete ovlivnit či nikoli. Například pokud váš pes či jiné zvíře způsobí dopravní nehodu třeba vběhnutím do vozovky, mohou se náklady vyšplhat do statisíců korun. V takovém případě pro vás určitě bude lepší, aby tyto náklady řešila pojišťovna místo vás.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *