Pronájem bytu: Na toto ve smlouvě nezapomeňte

Smlouva

Pokud chcete pronajímat byt, určitě je dobré mít kvalitně sepsanou nájemní smlouvu. Dnes se na tuto problematiku zaměříme a řekneme si, co by v této nájemní smlouvě nemělo chybět a na co byste neměli zapomenout.

Povinné náležitosti nájemní smlouvy

Zákon předpokládá minimálně povinné náležitosti nejemní smlouvy, aby byla tato nájemní smlouva platná. Občanský zákoník stanoví, že jde-li o pronájem bytu, je nutná písemná forma. Podstatnými náležitostmi, tedy údaji, které zde nesmí chybět, pak jsou identifikační údaje obou smluvních stran a všech subjektů, identifikace pronajímané nemovitosti či části nemovitosti a způsob výpočtu či výše nájemného. Tyto náležitosti zde musí být vždy, aby byla smlouva platná.

Další důležité náležitosti

Další náležitosti již dle zákona nejsou nutné, ale vždy je samozřejmě dobré mít tyto záležitosti ošetřené. Pokud by ve smlouvě chybělo ustanovení na konkrétní situaci, užije se zákona, zpravidla občanského zákoníku. Dobré je tedy výslovně sjednat také výši a splatnost záloh za služby, ujednání o trvání nájmu a jeho ukončení a o podmínkách předání a převzetí domu.

Zvyšování nájemného

V dnešní době obzvláště ale i obecně je dobré ujednat si takzvanou inflační doložku, která bude každý rok zvyšovat nájemné. Pakliže toto není sjednáno, nemůže pronajímatel bez souhlasu druhé strany nájemné zvýšit. Často se volí zvyšování o míru inflace, kterou zveřejňuje Český statistický úřad, a to vždy od prvního dne nového roku. Tato praxe je nejspíše nejpraktičtější.  Kdyby toto nebylo ujednáno, má pronajímatel právo navrhnout zvýšení nájemného, avšak je na nájemci, zda toto přijme. Navíc v tomto režimu nesmí pronajímatel zvýšit nájemné v průběhu tří let o více jak 20 %.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://www.mesec.cz/clanky/na-co-byste-jako-pronajimatele-nemeli-nezapomenout-ve-smlouve-na-pronajem-bytu/, http://najemnipravo.iure.org/najem-bytu/najemni-smlouva-podstatne-nalezitosti

Náhledové foto – Pixabay