Češi nejméně podporují vstup Ukrajiny do EU a uprchlíky považují za zátěž

vlajky

Vstup Ukrajiny do Evropské unie. Téma, které je stále aktuální. Pro rychlý vstup Ukrajiny do EU má ze čtyř zemí visegrádské čtyřky nejmenší podporu v Česku. Proč tomu tak je? Rovněž tak zejména Češi považují ukrajinské uprchlíky za zátěž pro svou zemi.

Bratislavský nevládní Institut pro veřejné otázky zveřejnil analýzu ohledně postoje visegrádské čtyřky ke vstupu Ukrajiny do Evropské unie (EU). Visegrádská čtyřka (V4) je regionální uskupení čtyř středoevropských zemí, a to České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Vznikla roku 1991 podepsáním deklarace členských států V4 a o úzké spolupráci na společné cestě k evropské integraci.

Češi nejsou pro rychlý vstup Ukrajiny do EU

Vstup Ukrajiny do EU. Téma, které se řeší a je probíráno i v médiích. Jaký postoj k tomu zaujímají právě země V4? Pro přijetí Ukrajiny do EU je 64 % obyvatel Polska, 31 % Slováků, 29 % obyvatel Maďarska. Jen 26 % Čechů je nakloněno rychlému přijetí Ukrajiny do EU.

Uprchlíci jsou považovány za zátěž pro zemi

Jak jsou na tom obyvatelé zemí V4 k ukrajinským uprchlíkům? Většina obyvatel zemí V4 vnímá uprchlíky jako zátěž pro zemi. Tento postoj zastávají zejména Češi, a to svými 69 %. Přístup vlastní vlády k ukrajinsko-ruskému konfliktu měl tak nejmenší podporu v ČR, konkrétně 34 % obyvatel. V ostatních státech V4 podpora národního kabinetu v této záležitosti dosáhla bezprostřední většiny obyvatel.

Odlišné vnímání členství v EU

Obyvatelé visegrádské čtyřky se rovněž liší ve vnímání členství v Evropské unii. Za dobrou a užitečnou věc ho považuje pouze 42 % Čechů, zatímco až 65 % Maďarů. Paradoxem je, že maďarská a polská veřejnost, respektive občané zemí, jejichž politická reprezentace měla v minulosti s Evropskou unií komplikovanější vztahy, tak častěji hodnotí členství v EU pozitivně.

Názory na členství v NATO

I zde jsou rozdílné názory. Nejvyšší podporu má v Polsku, zatímco nejmenší na Slovensku. S výjimkou Maďarska ve zbylých státech vnímá většina obyvatel spolupráci ve V4 za podstatnou a smysluplnou. Ze zemí V4 pouze Slovensko a Maďarsko vystupují proti západním dodávkám zbraní na pomoc Ukrajině.

V ČR a Polsku většina obyvatel zastává názor, že za konflikt na Ukrajině je zodpovědné Rusko. V Maďarsku má tento názor jen 40 % a na Slovensku 42 % obyvatel. V těchto dvou zemích kladou zhruba 3 z 10 obyvatel vinu za válku Západu, který dle nich Rusko provokoval.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cesko-nejmene-podporuje-vstup-ukrajiny-do-ue.A240628_123105_domaci_ijan

https://www.lidovky.cz/domov/cesko-nejmene-podporuje-vstup-ukrajiny-do-ue.A240628_124912_ln_domov_lsva#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_lidovky&utm_content=main

Náhledové foto: Pixabay