Kdy je třeba žádat o nový občanský průkaz

Praha

Bez občanského průkazu se neobejdeme. S občanským průkazem se můžete prokázat na všech možných úřadech, při osobních vyřizováních v bance, při zakládání hypoték, při přebírání důležitých listin apod. Aby nám občanský průkaz dobře posloužil, je nutné dodržet několik důležitých pravidel. Především je třeba, abychom měli vždy platný občanský průkaz. Kdy si o něj ale zažádat, pokud se blíží konec jeho platnosti?

Občanský průkaz není navždy

Občanský průkaz, který slouží k prokázání vašich osobních údajů při nespočtu různých příležitostí, má vždy jen omezenou platnost. Neplatný občanský průkaz je ale k ničemu a občanský průkaz tak nesmí být neplatný, tj. nesmí být nikterak poškozený, ani prošlý.

Pokud se blíží doba konce jeho platnosti, je nutné zajistit si včas nový doklad. Je třeba to udělat nejméně 30 dní před koncem jeho platnosti. Naopak, žádat o občanský průkaz můžete nejdříve půl roku dopředu. Tedy alespoň v případě, že chcete získat nový průkaz standardním způsobem, tedy bezplatně.

Česko

Foto: Pixabay

Kolik to bude stát?

Pokud je platnost vašeho občanského průkazu delší než půl roku a vy se rozhodnete přesto požádat o jeho výměnu, jste povinni zaplatit správní poplatek ve výši 200 Kč. Někdy je to ale třeba, důvodem může být například vycestování do zahraničí na delší dobu apod.

I v tomto případě obdrží člověk dočasný občanský průkaz, který bude znehodnocen ve chvíli předávání nového občanského průkazu.

Zdroje informací: https://portal.gov.cz/sluzby-vs/vydani-obcanskeho-prukazu-S143

https://www.euro.cz/clanky/obcansky-prukaz-zadost-platnost/

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.