Práva zaměstnance aneb Kdy máte nárok na uvolnění z práce a náhradu mzdy

lékař

Kdy máte jako zaměstnanec v práci nárok na volno, aniž byste museli čerpat dovolenou? Na které případy se vztahuje možnost uvolnění z práce nebo náhrada mzdy?

Z pohledu zákona existuje hned celá řada situací, při kterých zaměstnavatel má povinnost uvolnit vás z práce, aniž byste museli čerpat svou dovolenou. Mnohdy zaměstnanec neví o dané možnosti a zbytečně tak čerpá vlastní dovolenou. Pojďme se podívat blíže na konkrétní situace.

Nárok zaměstnance na placené volno

Pracovní volno na nezbytně nutnou dobu s náhradou mzdy vám bude umožněno na vyšetření či ošetření, a to za předpokladu, že vyšetření nelze absolvovat mimo pracovní dobu. Rozhodně nespoléhejte na to, že při návštěvě lékaře má zaměstnavatel povinnost vás uvolnit na celý den. V případě vlastní svatby máte nárok na 2 dny volna, z toho 1 den pro účast na samotném obřadu. Nárok na náhradu mzdy se vztahuje jen na 1 den. Pakliže jste rodičem některého z novomanželů, vztahuje se na vás nárok na 1 den pracovního volna s náhradou mzdy.

Pokud potřebujete odvézt manželku nebo partnerku k porodu, máte právo na volno s náhradou mzdy. Pakliže chcete v nemocnici zůstat a být u porodu, máte nárok na uvolnění z práce, ale tentokrát již bez náhrady mzdy. I na nelehké životní situace, jako je úmrtí je pamatováno. V případě úmrtí manžela/manželky, druha nebo dítěte máte nárok na 2 dny volna, další den pak na účast na pohřbu. Pokud vám zemře rodič, sourozenec, rodiče či sourozenec manžela/manželky, je zde nárok na 1 den volna.

Pokud zařizujete pohřeb některé z výše uvedených osob, pak vám přísluší 1 den volna navíc. K účasti na pohřbu prarodiče, vnoučete nebo prarodiče či vnoučete partnera, jakožto jiné osoby, která s vámi žila ve společné domácnosti, máte nárok na 1 den pracovního volba, v případě obstarávání pohřbu vám náleží opět nárok na 1 den navíc. Ve všech případech máte nárok i na náhradu mzdy. Pakliže budete zaměstnavatelem určeni k účasti na pohřbu kolegy, jedná se uvolnění na dobu nezbytně nutnou s náhradou mzdy.

Doprovod k lékaři, do školy, do zařízení sociálních služeb

Nárok na volno z práce máte v případě, že doprovázíte rodinného příslušníka k ošetření do zdravotnického zařízení při náhlém onemocnění, úrazu i k plánovanému vyšetření. Náhrada mzdy je poskytnuta v případě, že se jedná o manžela, manželku druha či dítě, jakožto i rodiče a prarodiče vaše či vašeho manžela/manželky.

Nárok na pracovní volno máte v případě doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb, do školy či školského zařízení zřízené pro žáky se zdravotním handicapem. Volno bude poskytnuto s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu. Pokud doprovázíte dítě do školského poradenského zařízení, máte nárok na volno po nezbytně nutnou dobu, ale bez náhrady mzdy.

Přestěhování a hledání si nové práce

Pokud se potřebujete přestěhovat a máte vlastní bytové zařízení, máte nárok na volno po nezbytně nutnou dobu, maximálně na 2 dny. Pokud se jedná o stěhování v zájmu zaměstnavatele, náleží vám i úhrada mzdy.

Mezi důležité osobní překážky patří hledání nového zaměstnání. Na uvolnění z práce máte nárok před skončení stávajícího pracovního poměru, a to na nezbytně nutnou dobu, maximálně na ½ den v týdnu po dobu, která odpovídá dvouměsíční výpovědní době. Volno je bez náhrady mzdy. Pokud vám byla dána výpověď ze strany zaměstnavatele, a to pro některý důvod v § 52 a) až e) zákoníku práce náleží vám i náhrady mzdy.

Zdroj: https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/kdy-mam-narok-na-uvolneni-z-prace/

https://www.finance.cz/543179-volno-nahrada-mzdy-lekar-pracovnelekarska-prohlidka-doprovod/

Náhledové foto: Pixabay