Na jakou mzdu máte za práci ve svátek nárok

Průmysl

Dnes je státní svátek. Pokud jste dnes pracovali či vás to dokonce ještě čeká, určitě se zajímejte o to, jak vám bude práce na státní svátek proplacena. I my se dnes na tuto otázku zaměříme. jaká mda vám tedy při práci o státním svátku náleží?

Svátek se posuzuje jako odracovaný den

Svátky stanovuje zákon o státních svátcích. Velikonoční pondělí sem platí. V zásadě platí, že zaměstnanec by v tento den pracovat neměl. § 348 odst. 1 zákoníku práce totiž ve svém písm. d) stanoví, že za výkon práce se považuje doba, kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho mzda nebo plat nekrátí. Není tedy třeba si jakkoli „napracovávat“ svátek dopředu. I u vícesměnného provozu se oba, kdy je svátek počítá do odpracované doby. Samozřejmě za předpokladu, že svátek připadne na pracovní den, nikoli tedy na sobotu či neděli.

Můžete se dohodnout na práci ve svátek

Platí tedy, že zaměstnanec nemusí o svátku pracovat. Tato doba se totiž započítává do jeho odpracované doby. Může se však se zaměstnavatele dohodnout, že bude pracovat o svátečním dni. Jde o dohodu, musí s tím tedy souhlasit obě strany. Zaměstnavatel vám nemůže práci ve svátek nařídit. Stejně tak se sami nemůžete dožadovat práce ve svátek.

Příplatek za práci přes svátek

Pokud se tedy zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne na práci o svátku, pak náleží takovému zaměstnanci příplatek. Jeho výše pak je výše hodinového průměrného výdělku. Příplatek je zaměstnavatelem poskytnut spolu s odpracovanou mzdou, která zaměstnanci náleží za práci o svátku. Odpracovaná doba za svátek se pak posuzuje jako výkon práce do týdenní pracovní doby. Zaměstnanec tak má odpracovány dva dny v jednom. Teoreticky tak platí (i když konkrétní výše se mohou lišit protože odpracovaná doba za den svátku a průměrný výdělek mohou být odlišné), že za den svátku vám náleží mzda ve výši 200 % a započítávají se vám dva pracovní dny do odpracované doby.

Zdroj: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://advokatnidenik.cz/2021/06/30/blizi-se-dva-dny-statnich-svatku-jakou-mzdu-a-plat-ma-zamestnanec-za-praci-ve-svatek/, https://money.cz/novinky-a-tipy/mzdy-a-personalistika/svatek-v-pracovnepravnich-souvislostech/
Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.