Jaký je rozdíl mezi platem a mzdou?

Plat a mzda – oba výrazy používáme shodně, ne vždy však správně. Pokud si i vy myslíte, že se jedná o synonyma, pak čtěte dál. Oba dva tyto pojmy jsou definovány přímo v zákoníku práce. Souvisí s odměňováním zaměstnanců v pracovním poměru – kteří tak získávají odměnu za odvedenou práci.

Co je plat?

Plat je dle zákoníku práce peněžité plnění poskytované za práci. Plat získávají zaměstnanci státu, krajů a obcí, státních fondů, příspěvkových organizací, školských právnických osob zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem nebo obcí.

Co je mzda?

Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (tedy v naturální podobě mzdy) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci.

Výše mzdy či platy

Mzda a plat se poskytují podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Tyto náležitosti jsou zase posuzovány podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností, ale také podle smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. Výše mzdy se navíc může posuzovat podle pracovních podmínek. Pracovní podmínky se posuzují podle toho, jak je práce náročná (například do směnnosti práce, škodlivosti nebo obtížnosti pracovního prostředí. Dále se posuzuje podle pracovní výkonnosti, která se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací. V neposlední řadě je mzda i plat stanovena podle dosažených výsledků.

Splatnost mzdy a platu

Mzda i plat vám bude vyplacena až po vykonání práce. Nejpozději to musí být v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu či plat (tj. za práci vykonanou v lednu musíte dostat zaplaceno nejpozději v únoru téhož roku). Zaměstnavatel musí stanovit pravidelný výplatní termín. Plat i mzda může být vyplacena v hotovosti, nebo (a to je mnohem častější) bezhotovostní na účet.

2 komentáře

  1. fogyn@seznam.cz'Fogyn Odpovědět

    Vysvětleno obsáhle, ale… Zjednodušeně řečeno MZDA je vztažena ke konkrétnímu produktu práce a nejčastěji má podobu úkolové mzdy, tj. peníze za kus anebo časové mzdy, tj. peníze za hodinu práce. PLAT je zase vztažen ke kalendářnímu období, tj. měsíční nebo roční plat daný určitou částkou peněz , přičemž se nepřihlíží ke skutečnému počtu pracovních dnů v měsíci nebo roce. Ve firmách se PLAT poskytuje zpravidla zaměstnancům na vyšších stupních řízení anebo cenným jednotlivcům jako Osobní plat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *