kitchen-1940175_640

Jak ochránit svůj majetek před exekucí nájemníků

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Pronájem nevyužitých bytových jednotek je dnes skvělým způsobem, jak si zajistit pasivní příjem. Na druhou stranu se ovšem jedná o rizikovou spolupráci, jelikož nikdy dopředu neodhadnete, s jakými lidmi přijdete do styku. Když kupříkladu na vaše nájemníky vyrazí exekutor, může bohužel omylem zabavit i majetek, který patří k vybavení bytu. Lze těmto nepříjemnostem nějak předejít? Na to vám záhy odpovíme.

Exekutor míří pouze tam, kde mají osoby trvalé bydliště

Mnoho pronajímatelů zavádí do nájemních smluv dodatek, že si nepřejí, aby jejich nájemníci měnili trvalé bydliště. To však ve výsledku vůbec ničemu nepomůže. Nájemníci si trvalý bydliště mohou beztrestně nahlásit na úřadě i přes výslovný zákaz majitele, který je z právního hlediska neplatný.

Ačkoli se tímto způsobem pronajímatelé snaží chránit svůj majetek, dle Exekutorské komory České republiky to stejně nic neznamená. Stěžejní informací je pro ni totiž místo místo pobytu, kde se dlužník dlouhodobě zdržuje a má tam zákonitě uložen i movitý majetek. Návštěvě exekutora se tak jako majitel bytu nemusíte vyhnout, ani když zakážete trvalé bydliště.

Exekuci cizího majetku může zabránit sám nájemník

Předejít zbytečnému omylu může v prvé řadě sám nájemník, a to tak, že nezadluží sebe a svou rodinu. Pokud se bez toho neobejde, stačí alespoň závazky pravidelně a včas hradit. Dále se vyplatí kontrolovat příchozí poštu na adrese trvalého bydliště, díky čemuž se dá exekuci efektivně předejít. Když nemá nahlášen trvalý pobyt v místě, kde fakticky bydlí Exekutorská komora doporučuje zřízení datové schránky anebo si nechat v Centrálním registru obyvatel zapsat doručovací adresu.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Pronajímatel může zkontrolovat, komu byt svěřuje

Osobu budoucího nájemníka se vyplatí dopředu prověřit ve veřejných evidencích a registrech, které představuje především registr dlužníků, centrální evidence exekucí nebo insolvenční rejstřík. Dohledat lze dokonce i rejstřík hledaných osob nebo službu prověření rizikovosti osob. Díky tomu si snadno uděláte obrázek o tom, jestli je pro vás spolupráce výhodná.

Nájemník se samozřejmě může dostat do problémů až v průběhu nájemní smlouvy. Když pak na místo jeho bydliště dorazí exekutor, musíte vlastnictví svého majetku prokázat účtenkami nebo fakturami. Skvěle poslouží také předávací protokol s důkladnou fotodokumentací. Nabízí se také možnost pronajímat byt bez vybavení.

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *