Nejdražší střední škola světa

Absolventi

Pod pojmem investice do vzdělání si u nás většina lidí představí především „provozní náklady“ související se školní docházkou jako je nákup materiálů a pomůcek, platby za společné akce a samozřejmě živení a šacení potomka v době, kdy navštěvuje školu. Fenomén soukromých škol se samozřejmě rozvíjí i u nás a rodiče některých středoškoláků jsou připraveni do středoškolského vzdělání svých potomků velké částky. V porovnání s nejprestižnějšími středními školami světa jde ale spíše o „drobné“.

Eton College? Nikoliv

Symbolem prominentního ústavu pro děti superbohatých a vlivných rodičů je anglická Eton College. Této škole ale patří v žebříčku až druhé místo. Na tom prvním je totiž institut LeRosey ve Švýcarsku založený v roce 1880.

Roční poplatek za studium v Le Rosey stojí v přepočtu kolem 2 milionů korun ročně bez ubytování a dalších poplatků. Je jasné, že takový přepych si mohli a mohou dovolit jen děti nemnohých. Není divu, že je škola také známá pod názvem škola králů. Na LeRosey chodily děti známých osobností jako byly členové evropských královských rodin, Elizabeth Taylorová, John Lennon, nebo Diana Rossová. Jména z uměleckého světa se na tomto seznamu nevyskytují náhodou.

Jezero

Foto: Pixabay

Zaostřeno na sport a umění

LeRosey je tak trochu jiná škola. Děti se tam ve velké míře věnují sportům i umění a jejich vzdělání tak nabírá všestranný směr. Děti tráví svoje semestry na dvou různých místech. V létě mají k dispozici areál ve vesničce Rolle u Ženevského jezera, v zimě je jim potom k dispozici resort v Alpách na luxusních sjezdovkách ve městě Gstaad.

Výuka probíhá hlavně dopoledne, odpoledne se děti věnují sportu. Časté jsou také různé expedice do chudých částí světa, aby se děti naučili vzájemnému respektu, porozumění a byly schopny navazovat snadněji přátelství s lidmi z jiných částí světa.

Škola je vybavena obrovskými sportovišti. Děti mají možnost navštěvovat tenisové kurty, golfové hřiště a bazény. Pro umělecky nadané jedince je možnost navštěvovat divadlo, různé fotoateliéry apod. Škola se pyšní schopností rozvíjet talenty na opravdu široké úrovni.

Zdroj informací: https://www.epochtimes.cz/2013080121481/Vzdelavani-pro-superbohace-10-nejdrazsich-skol-na-svete.html

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.