Na co lze použít kauci u nájmu

Smlouva

Kauce neboli slovy zákona jistota. Jde o složenou částku, která je za dobu trvání nájmu u pronajímatele. Ten se z ní může mimo jiné uspokojit, pokud vznikne nárok na dlužné nájemném či vznikne pronajímateli jiná škoda. Dnes se na pravidla ohledně jistoty podíváme. Kdy ji můžete použít? Jak a na co?

Výše jistoty

Nejprve začneme samotnou výší jistoty. Ta nesmí být ujednána v libovolné výši. Zákon, konkrétně občanský zákoník, limituje možnosti ujednání horním limitem. Výše ujednané jistoty v rámci nájemního vztahu nesmí dle § 2254 být vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného, avšak v souhrnu s ujednanou smluvní pokutou. Je-li tedy ujednaná jak jistota, tak smluvní pokuta, pak součet těchto částek nesmí být vyšší, než trojnásobek ujednaného nájemného.

K čemu jistota slouží

Kauce neboli jistota slouží dle občanského zákoníku je zajišťovací nástroj, kdy nájemce dává pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti, které vyplývají z nájemního vztahu. Jistota tak smí krýt pouze ty hypoteticky v budoucnosti vzniklé pohledávky pronajímatele, které souvisí s nájemní smlouvou. Typicky půjde o dlužné nájemné či platby za služby či o škodu, která vznikla pronajímateli, typicky na jeho věci – bytu. Pronajímatelé však musí dát pozor. Při vracení jistoty po skončení nájmu zpět nájemci musí vrátit peněžitou částku spolu s minimálně zákonným úrokem (nebyl-li ujednán výslovně vyšší). Ten dělá REPO sazbu, kterou vyhlašuje ČNB, která je zvýšena o osm procentních bodů.

Kaucí lze zaplatit poslední nájem

Jak bylo již výše uvedeno, kauce slouží jako jistota pronajímateli, že nájemce neporuší žádnou povinnost dle nájemní smlouvy, a pro takový případ jej kryje složená peněžitá částka, z které se může pronajímatel uspokojit. Půjde tedy o dlužné částky z nájemní smlouvy po splatnosti, peněžitou částku, která odpovídá škodě, kterou neoprávněně způsobil nájemce pronajímateli a podobně. Zvláštní případ může být, když se pronajímatel a nájemce dohodnou, že poslední nájmy před skončením nájemního vztahu budou zaplaceny ze složené kauce. Po dohodě obou stran i tato varianta je možné, byť nejde o dluh nájemce po splatnosti. Vždy je však dobré sepsat dohodu písemně a písemně potvrdit platby.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://www.patreal.cz/reference-patreal-lze-umorit-platbu-najmu-kauci-291, https://www.pracepropravniky.cz/kauce-neboli-jistota/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.