Kdy si pronajímatel může ponechat složenou kauci

Smlouva

Kauce neboli dle nového občanského zákoníku jistota. Nejčastěji peněžitá částka, která se skládá při uzavření nájemní smlouvy u pronajímatele. Ten ji má u sebe, po skončení ji musí vrátit. My se dnes ale podíváme na situace, kdy si ji může pronajímatel ponechat. Pojďme tedy na to!

Základní pravidla pro jistotu

Jistota známá také jako kauce, nesmí být v nájemní smlouvě sjednána jako částka vyšší, než je trojnásobek měsíčního nájemného. Nikoli však samotná, ale ještě v součtu se sjednanou smluvní pokutou. Jinak řešeno, je-li ve smlouvě sjednaná jak jistota, tak smluvní pokuta, jejich součet nesmí být vyšší, než je trojnásobek sjednaného měsíčního nájemného. Povinností pronajímatele je pak tuto jistotu vrátit po skončení nájmu – bez zbytečného odkladu.

Máte právo na zákonný úrok

Jistota se tedy vrací po skončení nájemního vztahu. Ten však často bude trvat delší dobu, klidně i léta. Při vrácení kauce tedy máte nárok na úrok z této částky za dobu, kdy ji měl pronajímatel u sebe, tedy za dobu jejího složení do jejího vrácení. Není-li v nájemní smlouvě sjednáno jinak, máte nárok na zákonný úrok z prodlení, který se odvíjí od současných úrokových sazeb vyhlašovaných Českou národní bankou.

Kdy si může pronajímatel jistotu ponechat

Jistota se skládá u pronajímatele, jako záruka, že budete řádně platit nájemní a splníte jiné povinnosti, které vám z uzavřené nájemní smlouvy či ze zákonné úpravy plynou. § 2254 odst. 2 občanského zákoníku pak stanoví, že po skončení nájmu je jistota pronajímatelem vrácena, pronajímatel si však započte, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nejčastěji půjde tedy o úhradu dlužného nájemného, služeb a nedoplatků při vyúčtování. Dále také při poškození bytu půjde o náklady na opravy a pokrytí případných škod. Důkazní břemeno však tíží pronajímatele, ten musí prokázat vznik škody.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://www.vasenaroky.cz/tipy-a-rady/vraceni-kauce-najemci-po-skonceni-najmu, https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/pronajimate-byt-kauci-pri-skonceni-najmu-musite-vratit-i-s-urokem-1377160, https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-uprava-tzv-jistoty-drive-kauce-v-najemnich-vztazich-a-prav-a-povinnosti-s-ni-souvisejicich-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-97175.html

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.