Jaké nové povinnosti se řítí na české firmy

Právo

České obchodní společnosti a další podnikatelé se budou muset připravit na nové povinnosti, které jim budou ukládat právní předpisy. Například budou muset aktualizovat zápisy v evidenci skutečných majitelů, budou muset uvnitř svých společností zavést systém oznamování nekalého jednání či učinit kroky, které jim ukládá zákon o významné tržní cíle. Co vše budou muset udělat?

Evidence skutečných majitelů

První novinkou je novelizovaný zákon o evidenci skutečných majitelů. Již rok je tomu, kdy musely poprvé firmy zapsat údaje do této evidence. Nyní se předpisy mění a nastávají nové povinnosti. Od 1. října mají společnosti půl roku na úpravu dosavadních zápisů v evidenci. Bude se muset provést identifikace nových skutečných majitelů dle nové definice v zákoně. Ta je přitom přísnější, než tomu bylo doposud a zahrnuje větší okruh lidí.

Zákon o významné tržní síle

Dalším novelizovaným zákonem je ten o významné tržní síle. Ještě není schválen, avšak již je v Senátu a jeho schválení se očekává. Účinný by měl být v prvním čtvrtletí roku 2023. Co přinese? Pokud bude mít společnost roční obrat nad 50 milionů korun a nakupuje potraviny či zemědělské výrobky, bude muset při takových nákupech kontrolovat, jestli svého dodavatele neomezuje nedovoleným způsobem. Do této doby platí zákon jen pro ty největší potravinářské řetězce, nyní dopadne na výrazně větší množství českých firem. Ty budou muset plnit povinnosti dle tohoto zákona a může jim to přinést větší finanční zátěž na právní služby a administrativu. Je dobré se tedy na toto připravit. Mezi povinnosti dle tohoto zákona patří například povinnost předchozí a písemné smlouvy s dodavateli, omezuje se maximální doba splatnosti faktur a tak dále.

Zákon o whistleblowingu

V polovině příštího roku, pokud bude zákon schválen tak jak se čeká, nabyde účinnosti ještě jeden zákon. Zákon o oznamování nekalého jednání, tedy tzv. zákon o whistleblowingu. Je zde povinnost mít v rámci každé společnosti nebo instituce systém, který bude umožňovat zaměstnancům důvěrně a anonymně nahlašovat protiprávní jednání uvnitř organizace. Nejprve se předpis dotkne firem nad 250 zaměstnanců. Poté však budou povinnými osobami společnosti nad 50 zaměstnanců. Co budou muset firmy udělat? Prostě zavést taková opatření, která povedou k přijetí takového systému a vzniku důvěry zaměstnanců v tento systém.

Zdroj: Tisková zpráva advokátní kanceláře Noerr ze dne 25. října 2022
Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.