Zrušení spoření dítěte – kdy je třeba soud

Rozvod

Možná jste to již zažili, možná o tom silně uvažujete. Pokud má vaše dítě sjednáno stavební spoření, avšak vy jako rodič jej chcete zrušit, protože není výhodné, musíte myslet na to, že prostředky patří dítěti. Pokud tedy chcete, jako jeho zákonný zástupce, s majetkem dítěte nakládat, potřebujete přivolení soudu. Dnes si tuto situaci osvětlíme.

Zákonná úprava

Pokud se zaměříme na zákonnou úpravu, pak je zejména nutné podívat se do občanského zákoníku. Před nabytím účinnosti tohoto předpisu (2014) bylo nakládání ve vztahu ke stavebnímu spoření dítěte pro rodiče o mnoho jednodušší. Po vázací době 6ti let bylo možné využít prostředky téměř na cokoli. Nyní je však nutné získat souhlas soudu. Peníze tedy nejde jen tak vybrat a použít na cokoli. Soud posoudí důvody, proč chcete sáhnout na prostředky dítěte. Vždy musí být důvod ve prospěch vašeho potomka. Rok 2016 přinesl novelu zákona o stavebním spoření. Ta umožňuje ukončit smlouvu o stavebním spoření za určitých podmínek. Ani tak však nelze se smlouvou nakládat libovolně.

Kdy je nyní nutný souhlas soudu

Dnes tedy lze říci, že souhlas soudu je nutný jen v následujících situacích. A to, pokud s ukončením smlouvy o stavebním spoření nesouhlasí oba z rodičů a pokud má být stavební spoření ukončeno před uplynutím 6 roků od jeho sjednání. Pokud tedy splňujete obě podmínky, stačí je jen prokázat spořitelně a za dítě vypovězení smlouvy podepsat. Je-li tedy splněna podmínka uplynutí šestileté vázací doby, pak mohou rodiče s prostředky dítěte nakládat bez přivolení soudu. Předčasné ukončení nebo ukončení bez souhlasu druhého rodiče (alespoň jedna z podmínek) si vyžaduje souhlas soudu. Správný postup je pak takový, že vypovíte smlouvu a návrh na zrušení předáte soudu ke schválení.

Často dlouhé soudní řízení

Soudní řízení je pak často zdlouhavé. Tato doba trvání soudu pak může často znemožnit efektivní naložení s penězi. Často tedy i proti zájmům dítěte. V soudním řízení pak zpravidla dojde na všechno, co si každé soudní řízení vyžaduje. Tedy dokazování a účast obou rodičů. Stejně tak může dojít na výslech dítěte. To dostane opatrovníka, který hájí jeho zájmy v soudním řízení.

Zdroj úvodní fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.