Přeplatek na dani úřady vrací do 30 dní

Špinavé peníze

Možná už také víte o zákonu o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. A pokud se týká i vás, můžete si gratulovat. Úřadům totiž už od 26. září běží lhůta pro jeho vrácení, takže by se vám peníze na účtu měly objevit co nevidět.

A kdo může o vrácení daně ve výši 4 % žádat? Potěšíme vás. Jde o všechny  majitele, pro něž platí vklad práva do katastru nemovitostí od měsíce prosince roku 2019. Právě tehdy totiž vešla v platnost Účinnost zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

Co se mění pro majitele nemovitostí

Prozradíme vám, že úderem této zářijové půlnoci už není nutné, aby noví nabyvatelé nemovitostí podávali přiznání finančnímu úřadu a odvedli již předtím hojně kritizovanou čtyřprocentní daň, která se vypočítávala z kupní ceny.

Peníze

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Jde o krok, který vás zbaví nepříjemného papírování a samozřejmě i nutnosti rezerv v rodinném rozpočtu. O tuto částku je samozřejmě možné žádat i menší hypotéky apod. Výhodou však je, že zákon platí zpětně a to poměrně dlouho. Pokud jste tedy provedli vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí od 1. prosince 2019 nebo kdykoliv poté, tato povinnost se vás netýká. A v případě, že jste již přiznání podali, zaplacené peníze se vám vrátí. A to právě v oné výše zmíněné třicetidenní lhůtě.

Dalším milníkem je datum 26. září 2020. Podávali jste vklad? Výborně, tím máte vše potřebné za sebou. Jestliže vám ještě úředníci dali formuláře na daňové přiznání, s klidem je můžete zahodit.

Zapomněli jste? Vyváznete z toho bez pokuty

Seznam povinností je v ČR mnohdy nepřehledný a pro majitele nemovitostí jde o situaci leckdy komplikovanou dvojnásob. Ale nezoufejte, jestliže už vaše lhůta pro podání daňového přiznání uplynula (a to od 31. března 2020), nemusíte se touto povinností už nadále zatěžovat. Úřady už po vás totiž opravdu nic chtít nebudou. Pokud jste ovšem nic neplatili, nic samozřejmě ani nedostanete zpátky. A pokud jste přiznání podali, ovšem daň ještě nezaplatili, také máte vyřízeno. Důležité však je, že  vůči správci daně již opravdu nemáte žádné povinnosti.

Vracení přeplatků neprobíhá automaticky, musíte si požádat

Pokud jste však z řádků výše nabyli dojmu, že úřady budou konat samy od sebe, pak vás zklameme. O vratku si totiž musíte pořádat, takže vás nemine ani žádost o vrácení uhrazené daně, a to u vašeho příslušného finančního úřadu.

A jak na to? Nezáleží na tom, zda příslušný formulář vyplníte písemně anebo elektronicky. Postačí vám k tomu i obyčejný dopis, zaslaný nejlépe doporučeně na FÚ. Formální náležitosti jdou protentokrát stranou. Stačí, pokud vyjádříte přání a bude vám vyhověno. Můžeme se jen domýšlet, jak se na této neobvykle vstřícném řešení podílí aktuální koronavirová krize a nutnost minimalizace sociálních kontaktů. Stěžovat si však určitě nebudeme.

Měli byste vědět: jestliže máte pro tento rok (nebo i za minulá období) jakýkoli nedoplatek na dani, úřad vám vyplacení peněz o tuto částku sníží. Počítejte s tím.

Zrušení daně ano, odpočty z úvěrů ne

Hodí se však připomenout ještě jednu věc – i když daň z nebytí nemovitosti již oficiálně neexistuje, odpočty úroků z úvěrů na bydlení od daňového základu zrušeny nebyly. A to i navzdory tomu, že se o této možnosti ve vládě jednu dobu vážně uvažovalo

Ovšem k nějakým změnám přece jen došlo. Zatímco ještě před účinností tohoto zákona byla odpočitatelná hranice rovných 300 000 korun (samozřejmě ta maximální), dnes je poloviční. Za rok si tedy můžete „přilepšit“ jen o 150 000 korun max.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Mít peníze je hezké. Orientovat se v této oblasti ještě důležitější. Pokusím se vám svými články pomoci.